Індекси промислової продукції за видами діяльності

за 2013–2021 роки

(відсотків до попереднього року)

 

Код за КВЕД-2010

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Промисловість

B+C+D

91,4

103,7

100,3

98,1

109,3

95,6

106,9

97,3

107,2

Добувна та переробна промисловість

B+C

91,8

97,3

98,3

103,2

107,7

101,0

105,9

102,5

107,1

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

110,9

94,9

71,7

106,1

127,9

95,3

109,7

121,9

106,9

Переробна промисловість

С

90,1

97,5

101,0

103,0

106,2

101,5

105,5

101,2

107,1

з неї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

76,1

97,2

113,4

106,0

103,7

95,6

104,6

97,9

97,9

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

95,5

106,0

102,4

106,8

108,1

82,2

93,8

103,6

107,2

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

104,2

100,0

96,2

106,5

104,8

114,7

99,3

110,9

118,3

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

к

к

к

к

к

к

к

к

к

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

88,4

100,4

87,5

80,9

78,6

97,8

182,0

106,5

111,7

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

к

к

к

к

к

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

93,0

101,0

102,6

105,2

108,7

101,0

104,1

99,6

108,7

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

86,1

98,5

91,1

75,7

109,4

96,1

84,7

103,2

83,5

машинобудування

26-30

94,0

67,9

91,6

102,7

105,5

105,1

114,8

111,4

74,8

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

91,1

110,7

102,3

93,2

111,0

90,1

108,0

90,9

107,3

______________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.