Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

за січень 2022 року

 

 

Код

за КВЕД-

2010

Обсяг реалізованої промислової

продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї  реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

6430983,5

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

2604822,3

40,5

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

200024,9

3,1

Переробна промисловість  

С

2404797,4

37,4

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

637918,8

9,9

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

59318,6

0,9

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

614682,6

9,6

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

к

к

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

257444,1

4,0

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

529508,4

8,2

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

71979,7

1,1

машинобудування

26-30

81887,8

1,3

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

3778805,3

58,8

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

47355,9

0,7

________________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення  виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.