Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2022 році

 

(відсотків до відповідного періоду попереднього року)

 

Код за КВЕД-2010

Січень

Січень–лютий

Січень–березень

Січень–квітень

Січень–травень

Січень–червень

Січень–липень

Січень–серпень

Січень–вересень

Січень–жовтень

Січень–листопад

Січень–грудень

Промисловість

B+C+D

102,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добувна та переробна промисловість

B+C

98,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

163,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переробна промисловість

С

95,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з неї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

99,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

124,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

92,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

77,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

83,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

139,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

машинобудування

26-30

70,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

108,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення  виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.