Індекси промислової продукції за видами діяльності

за січень 2022 року

 

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Січень 2022

до

грудня 2021

Січень 2022

до

січня 2021

Промисловість

B+C+D

89,9

102,8

Добувна та переробна промисловість

B+C

79,7

98,9

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

95,8

163,7

Переробна промисловість  

С

78,6

95,6

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

82,6

99,1

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

102,1

124,3

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

65,9

92,1

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

к

к

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

92,8

77,0

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

71,1

83,6

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

53,5

139,3

машинобудування

26-30

41,2

70,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

107,1

108,3

_______________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.