Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2021 році

(остаточні дані)

(відсотків до відповідного періоду попереднього року)

 

Код за КВЕД-2010

Січень

Січень– лютий

Січень– березень

Січень– квітень

Січень– травень

Січень– червень

Січень– липень

Січень–серпень

Січень–вересень

Січень–жовтень

Січень–листопад

Січень–грудень

Промисловість

B+C+D

85,1

85,7

91,9

101,3

104,7

107,4

108,4

108,0

106,9

105,5

106,5

107,2

Добувна та переробна промисловість

B+C

103,5

101,6

106,9

116,5

115,5

113,7

112,8

112,4

110,8

108,3

107,8

107,1

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

109,1

87,1

91,7

98,7

102,7

109,2

110,8

108,8

109,0

107,5

107,2

106,9

Переробна промисловість

С

103,2

102,5

107,9

117,8

116,5

114,0

113,0

112,7

111,0

108,3

107,8

107,1

з неї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

84,9

88,0

90,7

95,3

94,5

95,8

96,5

97,2

96,8

97,3

97,6

97,9

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

130,3

112,5

122,0

143,2

129,7

119,4

117,5

118,1

115,2

111,3

110,7

107,2

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

114,7

108,4

108,2

117,2

116,8

115,2

116,1

118,2

118,4

116,1

117,6

118,3

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

106,3

122,7

128,1

131,6

137,1

134,7

130,7

125,0

119,7

114,6

113,4

111,7

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

116,1

111,0

106,6

109,3

104,7

107,8

111,0

111,0

110,0

109,4

109,7

108,7

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

135,3

144,7

142,1

146,1

139,8

139,0

135,4

125,2

108,3

88,7

83,9

83,5

машинобудування

26-30

41,3

36,1

40,7

59,8

69,1

75,0

72,1

73,9

74,3

71,1

73,2

74,8

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

68,3

69,2

76,2

85,7

93,3

100,2

102,9

102,6

102,0

101,8

104,6

107,3

________________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.