Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності

 

(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Усього

1960

2211

2575

2844

3033

3573

4364

6013

7469

8967

10254

12762

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

1458

1889

2126

2296

2658

3788

5339

6486

8626

8813

9585

13998

Промисловість

2620

3044

3496

3955

4369

4998

6307

7892

9972

12712

14534

16684

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

2368

2951

3236

3730

4219

5080

5869

7256

9166

10879

12561

15337

Переробна промисловість

1869

2222

2480

2698

2988

3680

4624

6140

7649

9440

9913

11014

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

4292

4904

5739

6514

7343

7911

10052

11826

15515

20623

25461

29843

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

2022

1980

2192

2336

2716

3193

3710

4887

6106

7893

8555

10638

Будівництво

1830

2040

2635

2951

3333

4301

4469

5142

6460

7577

8047

10225

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

1389

1655

1743

2122

2174

2653

3271

4479

5452

6686

7484

8883

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

2235

2515

2798

3068

3080

3500

4415

6027

7629

8558

8889

9408

Тимчасове розміщування й організація харчування

826

968

1345

1569

1510

1842

2121

3735

4163

4819

4251

5901

Інформація та телекомунікації

2227

2307

2572

2763

2832

3326

4101

5927

6283

8334

8812

8990

Фінансова та страхова діяльність

2888

3351

3696

3933

4254

5055

6144

8247

10798

12685

13372

15015

Операції з нерухомим майном

1562

1823

1909

2099

2278

3405

3559

4975

7067

6947

5922

7770

Професійна, наукова та технічна діяльність

1892

2369

2321

2484

2352

3574

4064

5535

6953

7891

8422

9304

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

1660

1755

1765

2046

2035

2318

3278

5034

7022

7533

7865

9294

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

2299

2578

2952

3214

3312

3921

4854

7258

9924

11609

12922

15363

Освіта

1768

1912

2357

2533

2618

3000

3444

5483

6527

7584

8657

11373

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

1544

1630

2045

2195

2258

2673

3066

4478

5205

6079

8043

10808

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

1663

1718

2093

2322

2502

2742

3234

4458

5367

6340

7219

9537

Надання інших видів послуг

1510

1771

1781

1872

2255

2447

2376

3521

5599

6399

8584

10393

______________

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.