Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва

 

(відсотків)

 

Усього

Нове будівництво

Ремонт (капітальний та поточний)

Реконструкція та технічне переоснащення

2013

100,0

57,9

42,1

х

2014

100,0

85,4

14,6

х

2015

100,0

75,3

24,7

х

2016

100,0

66,5

33,5

х

2017

100,0

66,9

33,1

х

2018

100,0

72,1

27,9

х

2019

100,0

65,8

34,2

х

2020

100,0

15,4

46,1

38,5

2021

100,0

19,9

55,0

25,1

________________

Примітка. За 2013–2019 роки нове будівництво з урахуванням обсягів робіт з реконструкції та технічного переоснащення.