Капітальні інвестиції за джерелами фінансування

у січні−грудні 2021 року

 

 

Обсяг капітальних інвестицій

тис.грн

у % до

загального обсягу

Усього

6076296

100,0

у т.ч. за рахунок

 

 

коштів державного бюджету

591726

9,7

коштів місцевих бюджетів

529796

8,7

власних коштів підприємств і організацій

3718642

61,2

кредитів банків та інших позик

115600

1,9

коштів інвесторів-нерезидентів

коштів населення на будівництво житла

618114

10,2

інших джерел фінансування

502418

8,3