Капітальні інвестиції за видами активів

у січнігрудні 2021 року

 

 

Обсяг капітальних інвестицій

тисрн

у % до загального обсягу

Усього

6076296

100,0

інвестиції в матеріальні активи

6032460

99,3

будівлі житлові

930434

15,3

будівлі нежитлові

1403163

23,1

інженерні споруди

803062

13,2

машини, обладнання та інвентар

1889383

31,1

транспортні засоби

740776

12,2

земля

16499

0,3

довгострокові біологічні активи

рослинництва та тваринництва

99344

1,6

інші матеріальні активи

149799

2,5

інвестиції в нематеріальні активи

43836

0,7

з них

 

 

програмне забезпечення та бази даних

14215

0,2