Соціально-економічне становище Рівненської області

у січні 2022 року

 

Повідомлення Головного управління статистики

у Рівненській області

 

Населення

За попередніми даними чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 січня 2022р. становила 1141,8 тис. осіб. Упродовж 2021р. чисельність населення зменшилася на 6672 особи

Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного (на 5337 осіб) та міграційного (на 1335 осіб) скорочення населення.

Природний рух населення області у 2021р. характеризувався зменшенням народжуваності та збільшенням смертності порівняно з 2020р. Кількість живонароджених у 2021р. становила 11691 особу, померлих – 17028 осіб.

 

Доходи населення

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника у січні 2022р. становила 13358 грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) та у 2,1 раза перевищувала розмір мінімальної заробітної плати (6500 грн). Нарахування за одну відпрацьовану годину становили 104,75 грн.

Порівняно з груднем 2021р. номінальна заробітна плата зменшилася на 22,3%, а відносно січня 2021р. збільшилася на 17,1%.

Індекс реальної заробітної плати у січні 2022р. порівняно з груднем 2021р. становив 76,9%, а відносно січня 2021р. – 106,8%.

Залишається значною диференціація рівнів оплати праці за сферами зайнятості. Найбільш оплачуваними в області у січні 2022р. були працівники лісового господарства та лісозаготівель (19007 грн), промисловості (17604 грн), фінансової та страхової діяльності (14795 грн), державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування (14012 грн); серед промислових видів діяльності – працівники підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (31888 грн), добувної промисловості і розроблення кар’єрів (20414 грн).

Нижчою від середньообласного рівня залишалася заробітна плата у працівників соціальної сфери: мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (9019 грн), освіти (10899 грн), охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (12797 грн), що на 32,5–4,2% менше, ніж у середньому по області.

Найнижча заробітна плата зафіксована у працівників тимчасового розміщування й організації харчування (5791 грн); серед промислових видів діяльності – на підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів (6693 грн).

Сума заборгованості із виплати заробітної плати впродовж січня 2022р. збільшилася на 4,4%, або на 1 млн.грн, і на 1 лютого 2022р. становила 23 млн.грн (дані наведено по юридичних особах з урахуванням цензу за кількістю найманих працівників).

Обсяг невиплаченої заробітної плати на 1 лютого 2022р. становив 1,1% фонду оплати праці, нарахованого у січні 2022р.

За видами економічної діяльності основними боржниками на 1 лютого 2022р. були підприємства транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (11,3 млн.грн, або 48,9% загального обсягу боргу).

 

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі, який уключає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні 2022р. становив 2733,2 млн.грн, що порівняно з січнем 2021р. більше на 30,5%, а проти грудня 2021р. менше на 8,2%.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні 2022р. склав 1605,6 млн.грн і порівняно з січнем 2021р. зріс на 24,3%, а проти грудня 2021р. скоротився на 12,5%.

 

Капітальні інвестиції

У січні–грудні 2021р. капітальні інвестиції становили 6076,3 млн.грн, що на 17,2% більше обсягу відповідного періоду попереднього року.

Основним джерелом капітальних інвестицій, як і раніше, залишаються власні кошти підприємств і організацій (61,2%, що на 15,6 в.п. більше проти січня–грудня 2020р.). Частка коштів державного та місцевих бюджетів становила 18,4% (зменшилася на 19,4 в.п.), залучених і запозичених коштів (кредити банків та інші позики) – 1,9% (збільшилася на 0,3 в.п.).

За видами активів переважна частина капітальних інвестицій (99,3% загального обсягу) припадає на інвестиції в матеріальні активи, з яких у будівлі та споруди спрямовано 52%, у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 43,6%.

За видами економічної діяльності у січні–грудні 2021р. 32,5% капітальних інвестицій області спрямовані у промисловість, 20,2% – у сільське, лісове та рибне господарство, 19,7% – у будівництво.

 

Сільське господарство

У січні 2022р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з відповідним періодом 2021р. становив 100,5%, у т.ч. у підприємствах – 103,1%, у господарствах населення – 99,1%.

У січні п.р. у господарствах усіх категорій жива маса сільськогосподарських тварин, які були реалізовані на забій, становила 6,2 тис.т, що на 11,4% менше порівняно з січнем попереднього року, виробництво (валовий надій) молока – 15,4 тис.т (на 3,4% більше).

За розрахунками, на 1 лютого 2022р. загальна кількість великої рогатої худоби становила 88,5 тис. голів (на 3,1% менше, ніж на 1 лютого 2021р.), у т.ч. корів – 64,9 тис. голів (на 0,6% менше); свиней – 215,7 тис. голів (на 0,2% більше), овець та кіз – 16,2 тис. голів (на 5,9% більше), птиці – 7137,4 тис. голів (на 3,6% більше).

На 1 лютого 2022р. маса зерна культур зернових і зернобобових у наявності у підприємств, які займаються їхнім зберіганням та переробленням, і підприємств, які їх вирощують, становила 510,2 тис.т (на 33,5% більше проти відповідної дати торік), у т.ч. 90,5 тис.т пшениці, 405,8 тис.т кукурудзи; маса насіння соняшнику – 56,7 тис.т (у 2,6 раза більше).

 

Промисловість

У січні 2022р. порівняно з січнем 2021р. індекс промислової продукції становив 102,8%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів порівняно з січнем 2021р. виробництво продукції зросло в 1,6 раза.

У переробній промисловості у січні 2022р. індекс промислової продукції склав 95,6%.

Підприємствами з виробництва харчових продуктів, напоїв проти січня 2021р. скорочено обсяг виробництва на 0,9%, у т.ч. у переробленні та консервуванні риби, ракоподібних і молюсків, фруктів і овочів – відповідно на 74,1% і 63%, виробництві напоїв – на 13,6%, готових кормів для тварин – на 6,5%, м’яса та м’ясних продуктів – на 5,9%. Водночас зросли обсяги у виробництві олії та тваринних жирів (в 1,8 раза), продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів та крохмальних продуктів (на 8,8%), хліба, хлібобулочних і борошняних виробів (на 7,1%), молочних продуктів (на 2,5%).

Серед окремих видів продуктів харчування збільшилося виробництво сиру свіжого неферментованого (недозрілого і невитриманого; уключаючи сир із молочної сироватки та кисломолочний сир) на 46,8%, тортів і виробів кондитерських; виробів хлібобулочних інших з додаванням підсолоджувальних речовин – на 36,5%, масла вершкового жирністю не більше 85% – на 32,5%, свіжого хліба із вмістом у сухому вигляді не більше ніж 5% цукрів та не більше ніж 5% жиру (за винятком доданого меду; яєць; сиру або фруктів) – на 10,8%, соусів і продуктів для приготування соусів; приправ та прянощів змішаних інших (крім соєвого соусу, кетчупу і соусів томатних інших, борошна та порошку гірчичних, гірчиці готової) – на 4,4%, виробів ковбасних та подібних продуктів з м’яса, субпродуктів чи крові тварин та подібних виробів і харчових продуктів на їхній основі (крім виробів ковбасних з печінки та страв готових) – на 1,1%. Поряд з цим скоротилося виробництво виробів кондитерських з цукру чи його замінників, з вмістом какао (уключаючи шоколадну нугу; крім білого шоколаду) на 16,9%.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів у січні 2022р. виробництво продукції зросло на 24,3%.

На підприємствах з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічній діяльності порівняно з січнем 2021р. виробництво продукції зменшилося на 7,9%, у т.ч. у поліграфічній діяльності – на 24,9%, в обробленні деревини та виготовленні виробів з деревини та корка, крім меблів – на 8%. Водночас виробництво паперу та паперових виробів зросло на 37,4%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції у січні 2022р. індекс промислової продукції становив 77%.

На підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції порівняно з січнем 2021р. виробництво продукції скоротилося на 16,4%, у т.ч. виробництво скла та виробів зі скла – на 16,1%, пластмасових виробів – на 13%, цементу, вапна та гіпсових сумішей – на 11,6%. Водночас на 8,4% збільшилися обсяги у виготовленні виробів із бетону, гіпсу та цементу, на 4,8% – у виробництві будівельних матеріалів із глини.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, у січні 2022р. індекс промислової продукції склав 139,3%, у машинобудуванні – 70,2%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря порівняно з січнем 2021р. обсяг виробництва збільшився на 8,3%.

 

Будівництво

У січні 2022р. обсяг виробленої будівельної продукції становив 148,7 млн.грн, індекс будівельної продукції порівняно з січнем 2021р. – 91,2%.

Будівництво будівель проти відповідного періоду попереднього року зросло на 2,2%, зокрема житлових – на 38,6%. Водночас будівництво нежитлових будівель скоротилося на 5%, інженерних споруд – на 31,7%.

Нове будівництво склало 37,6% загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) – 49,2%, реконструкція та технічне переоcнащення – 13,2%.

У 2021р. в області прийнято в експлуатацію 270,8 тис.м2 загальної площі житлових будівель, що становить 92,4% рівня 2020р.

В одноквартирних будинках прийнято в експлуатацію 73,2% загальної площі житлових будівель, або 198,3 тис.м2, у будинках з двома і більше квартирами – відповідно 26,8%, або 72,5 тис.м2 загальної площі.

У міській місцевості прийнято в експлуатацію 141,3 тис.м2 загальної площі житла (52,2% загального обсягу), у сільській – 129,5 тис.м2 (47,8%). Обсяги прийнятого в експлуатацію житла у міській місцевості порівняно з 2020р. збільшилися на 0,7%, у сільській місцевості зменшилися на 15,2%.

Крім того, у 2021р. в області прийнято в експлуатацію дачні та садові будинки загальною площею 44 тис.м2, що в 1,5 раза більше, ніж у 2020р.

 

Транспорт

У січні 2022р. підприємствами транспорту виконано вантажообіг в обсязі 958 млн.ткм та перевезено 888,7 тис.т вантажів, що відповідно на 24,2% і 8,9% більше обсягу січня 2021р.

Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) у січні 2022р. виконано вантажообіг в обсязі 105,4 млн.ткм та доставлено замовникам 282,4 тис.т вантажів, а це відповідно на 13% і 20,3% менше порівняно з січнем попереднього року.

Пасажирським транспортом у січні 2022р. виконано пасажирообіг в обсязі 121,8 млн.пас.км та перевезено 4,6 млн. пасажирів, що становить відповідно 150,6% і 108,7% рівня січня 2021р.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 3 млн. пасажирів, або 99,3% кількості січня 2021р. Міським електротранспортом перевезено 1,4 млн. пасажирів, що на 26,4% більше, ніж у відповідному періоді минулого року.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

У 2021р. експорт товарів становив 704,1 млн.дол. США, імпорт – 576,7 млн.дол. Порівняно з 2020р. як експорт, так і імпорт збільшилися в 1,5 раза. Позитивне сальдо склало 127,4 млн.дол.

Основу товарної структури експорту складали деревина і вироби з деревини, продукти рослинного походження, скло та вироби із скла, продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості, меблі.

Експорт товарів до країн Європейського Союзу (ЄС) становив 537,9 млн.дол., або 76,4% загального обсягу, та збільшився порівняно з 2020р. на 40,2%.

Найвагоміші експортні поставки товарів здійснювалися до Польщі, Німеччини, Угорщини, Франції, Румунії.

Серед вагомих країн-партнерів експорт товарів до Угорщини зріс у 2,1 раза, до Франції – в 1,6 раза, до Румунії – на 35,9%, до Польщі – на 24,2%, до Німеччини – на 24%.

Основу товарної структури імпорту складали машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання, засоби наземного транспорту, крім залізничного, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них.

Імпорт товарів з країн ЄС становив 359,8 млн.дол., або 62,4% загального обсягу, та збільшився проти 2020р. в 1,5 раза.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Словаччини, Польщі.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Білорусі, Китаю.

Серед вагомих країн-партнерів імпорт товарів зі Словаччини збільшився у 4,4 раза, з Білорусі – в 1,6 раза, з Німеччини – на 29,3%, з Китаю – на 27,3%, з Польщі – на 19,3%.

У 2021р. експорт послуг становив 78,4 млн.дол. США, імпорт – 60,8 млн.дол. Порівняно з 2020р. експорт та імпорт збільшилися відповідно на 9,4% та у 2,2 раза. Позитивне сальдо становило 17,6 млн.дол.

Найбільші обсяги експорту припадали на послуги з переробки матеріальних ресурсів, транспортні послуги, послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги.

Обсяг експорту послуг країнам ЄС становив 48,2 млн.дол. США, або 61,5% загального обсягу, та збільшився порівняно з 2020р. на 44,1%.

Головними партнерами в експорті послуг були Польща, Швейцарія. При цьому експорт послуг до Польщі зріс в 1,7 раза, до Швейцарії скоротився на 28,1%.

Основу структури імпорту послуг складали ділові послуги, послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю та з подорожами.

Імпорт послуг від країн ЄС становив 37,3 млн.дол. США, або 61,4% загального обсягу, та збільшився порівняно з 2020р. у 2,4 раза.

Головними партнерами в імпорті послуг були Швейцарія, Німеччина, Польща, Італія.

Порівняно з 2020р. імпорт послуг від Німеччини зріс у 5,4 раза, від Швейцарії – в 1,9 раза, від Італії – в 1,5 раза, від Польщі – на 40,9%.

 

Споживчі ціни

Індекс споживчих цін у січні 2022 року по області становив 101%.

На споживчому ринку області в січні 2022р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 2%. Найбільше (на 28,5%) подорожчали овочі. На 4,1–0,4% зросли ціни на масло, сало, молоко, хліб, м’ясо птиці, рис, яловичину, свинину, яйця, фрукти, сметану, кондитерські вироби з борошна, кисломолочну продукцію, рибу та продукти з риби. Водночас на 4,4–0,2% подешевшали маргарин та інші рослинні жири, шоколад, олія соняшникова, сири, цукор, кондитерські вироби з цукру, макаронні вироби, безалкогольні напої, продукти переробки зернових.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 0,4%, при цьому тютюнові вироби подорожчали на 1%, алкогольні напої подешевшали на 0,2%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,2% відбулося за рахунок підвищення цін та тарифів на каналізацію на 15,7%, водопостачання – на 14,1%, послуги з управління багатоквартирними будинками – на 1,5%, утримання та ремонт житла – на 0,7%.

Одяг і взуття подешевшали на 5,2%, зокрема, взуття – на 5,7%, одяг – на 4,8%.

Ціни на транспорт зросли на 1,4% насамперед за рахунок подорожчання автомобілів на 2,2%, палива та мастил – на 1,5%, проїзду у залізничному пасажирському транспорті – на 0,9%.

У сфері охорони здоров’я ціни підвищилися на 0,4%, що обумовлено подорожчанням фармацевтичної продукції на 0,6%.

У сфері зв’язку ціни зросли на 1,2%, що пов’язано з підвищенням тарифів на місцевий телефонний зв’язок на 14,6%, послуг Інтернету та поштових послуг на 2,8%.

Подорожчання послуг освіти на 1,1% головним чином зумовлено зростанням плати за утримання дітей у дошкільних закладах на 18,7%.

Предмети домашнього вжитку, побутова техніка подешевшали на 0,3%, зокрема, побутова техніка – на 0,4%, домашній текстиль – на 0,1%.

У сфері відпочинку і культури ціни зросли на 0,9%, що зумовлено  здорожчанням вартості туристичних послуг на 13,5%, послуг відпочинку і культури – на 0,1%.