Товарна структура зовнішньої торгівлі

у січні–вересні 2021 року

 

Код і назва товарів

згідно з УКТЗЕД

Експорт

Імпорт

тис.дол. США

у % до

січня–вересня

2020р.

у % до
загального обсягу

тис.дол. США

у % до

січня–вересня

2020р.

у % до
загального обсягу

Усього

508386,3

148,5

100,0

385719,3

145,2

100,0

I. Живі тварини; продукти тваринного походження

9738,4

116,9

1,9

3598,8

80,6

0,9

01 живі тварини

248,5

33,9

0,0

1246,9

145,7

0,3

02 мясо та їстивні субпродукти

573,3

46,5

0,1

03 риба і ракоподібні

172,9

109,6

0,0

2315,7

88,5

0,6

04 молоко та молочні продукти, яйця птиці; натуральний мед

8676,8

140,6

1,7

30,8

3,1

0,0

05 інші продукти тваринного походження

66,9

174,8

0,0

5,4

40,6

0,0

II. Продукти рослинного походження

126351,5

216,9

24,9

9594,1

100,4

2,5

06 живі дерева та інші рослини

0,2

1,4

0,0

72,4

198,6

0,0

07 овочі

2787,4

107,9

0,5

2040,4

72,0

0,5

08 їстівні плоди та горіхи

40506,1

191,3

8,0

312,9

12,6

0,1

09 кава, чай

431,3

98,9

0,1

2845,6

147,3

0,7

10 зернові культури

62468,3

353,9

12,3

1762,8

21026,8

0,5

11 продукція борошномельно-круп’яної промисловості

89,3

131,7

0,0

296,4

80,6

0,1

12 насіння і плоди олійних рослин

20044,1

122,9

3,9

2218,8

117,0

0,6

13 шелак природний

4,4

263,4

0,0

41,3

1663,8

0,0

14 рослинні матеріали для виготовлення

20,3

474,7

0,0

3,5

0,0

ІІІ. 15 Жири та олії тваринного або рослинного походження

11989,3

95,2

2,4

1488,4

142,3

0,4

IV. Готові харчові продукти

4219,7

115,6

0,8

7246,9

125,9

1,9

16 продукти з м’яса, риби

134,8

26,5

0,0

17 цукор і кондитерські вироби з цукру

877,1

146,6

0,2

392,7

144,6

0,1

18 какао та продукти з нього

763,9

127,5

0,2

1202,3

195,4

0,3

19 готові продукти із зерна

625,4

157,5

0,1

614,1

97,5

0,2

20 продукти переробки овочів

544,8

261,8

0,1

1138,3

142,0

0,3

21 різні харчові продукти

916,7

80,2

0,2

1737,5

70,6

0,5

22 алкогольні і безалкогольні напої та оцет

6,7

1670,9

0,0

174,0

122,5

0,0

23 залишки і відходи харчової промисловості

485,1

69,1

0,1

264,6

80,7

0,1

24 тютюн і промислові замінники тютюну

1588,6

0,4

V. Мінеральні продукти

5630,3

88,8

1,1

24649,2

157,5

6,4

25 сіль; сірка; землі та каміння

4956,3

83,3

1,0

3616,0

114,3

0,9

26 руди, шелак і зола

420,6

173,7

0,1

27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки

253,5

167,3

0,0

21033,2

168,5

5,5

VI. Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості

44285,2

151,7

8,7

22237,5

99,8

5,8

VII. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них

2168,3

223,1

0,4

39950,3

130,8

10,4

39 пластмаси, полімерні матеріали

1348,4

260,0

0,3

29416,7

119,8

7,6

40 каучук, гума

819,9

180,8

0,2

10533,6

175,4

2,7

VIII. Шкури необроблені, шкіра вичинена

203,5

201,6

0,0

127,5

65,3

0,0

41 шкури

48,9

49,1

0,0

42 вироби із шкіри

203,5

201,7

0,0

77,3

81,0

0,0

43 натуральне та штучне хутро

1,3

3782,1

0,0

IХ. Деревина і вироби з деревини

158546,2

139,1

31,2

3289,8

187,0

0,9

44 деревина і вироби з деревини

158546,2

139,1

31,2

3272,1

187,2

0,8

45 корок та вироби з нього

17,8

161,8

0,0

Х. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів

2068,1

219,6

0,4

12791,6

121,9

3,3

47 маса з деревини

9,0

183,5

0,0

48 папiр та картон

1708,6

195,6

0,3

12766,9

121,7

3,3

49 друкована продукція 

359,6

526,2

0,1

15,8

476,8

0,0

ХІ. Текстильні матеріали та текстильні вироби

16690,7

118,1

3,3

21379,1

118,2

5,5

50 шовк

8,5

45,6

0,0

51 вовна

5,3

48,5

0,0

1671,4

93,8

0,4

52 бавовна

4,9

47,0

0,0

3844,0

98,7

1,0

53 інші текстильні волокна

1,3

259,2

0,0

2772,7

161,1

0,7

54 нитки синтетичні або штучні

20,3

85,3

0,0

3416,2

117,1

0,9

55 синтетичні або штучні штапельні волокна

1,0

3,9

0,0

1081,3

205,2

0,3

56 вата

61,0

56,4

0,0

2552,1

142,6

0,7

57 килими

129,3

1746,2

0,0

58 спеціальні тканини

31,1

201,3

0,0

1906,9

130,2

0,5

59 текстильні матеріали

56,9

359,0

0,0

812,4

94,8

0,2

60 трикотажні полотна

29,4

8630,7

0,0

897,5

73,2

0,2

61 одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні

365,1

120,4

0,1

1038,9

95,3

0,3

62 одяг та додаткові речі до одягу, текстильні

15003,0

113,7

3,0

265,0

377,2

0,1

63 інші готові текcтильні вироби

1111,1

258,9

0,2

982,8

136,3

0,3

ХІІ. Взуття, головні убори, парасольки

23,0

182,5

0,0

126,6

319,1

0,0

64 взуття

11,8

6255,1

0,0

81,8

709,6

0,0

65 головні убори

11,2

90,4

0,0

44,2

157,0

0,0

66 парасольки

0,6

0,0

XIII. Вироби з каменю, гіпсу, цементу

51392,6

114,9

10,1

15839,1

154,1

4,1

68 вироби з каменю, гіпсу, цементу

748,7

93,4

0,1

921,5

207,3

0,2

69 керамічні вироби

23,6

95,6

0,0

1317,0

117,3

0,3

70 скло та вироби із скла  

50620,3

115,3

10,0

13600,6

156,2

3,5

XIV. 71 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння

6648,4

146,3

1,3

10168,0

171,3

2,6

XV. Недорогоцінні метали та вироби з них

8169,5

179,5

1,6

20546,2

132,5

5,3

72 чорні метали

14,2

180,0

0,0

1505,8

81,4

0,4

73 вироби з чорних металів

7725,6

183,7

1,5

13020,4

153,4

3,4

74 мідь і вироби з неї

100,0

3951,9

0,0

277,8

12,1

0,1

75 нікель і вироби з нього

0,2

0,0

76 алюміній і вироби з нього

27,5

136,3

0,0

332,7

128,7

0,1

79 цинк і вироби з нього

29,7

11,3

0,0

81 інші недорогоцінні метали

210,6

0,1

82 інструменти, ножові вироби

189,5

86,2

0,0

2364,2

222,7

0,6

83 інші вироби з недорогоцінних металів

112,6

118,0

0,0

2805,0

217,3

0,7

XVI. Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання

7732,8

137,6

1,5

124501,5

185,9

32,3

84 реактори ядерні, котли, машини

6471,0

140,5

1,3

117554,1

195,9

30,5

85 електричні машини

1261,8

124,3

0,2

6947,4

100,0

1,8

XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби

2134,5

179,3

0,4

60467,5

161,6

15,7

86 залізничні локомотиви

0,2

0,0

5415,8

1,4

87 засоби наземного транспорту, крім залізничного

2134,3

179,3

0,4

55043,9

147,1

14,3

88 літальні апарати

6,5

0,0

89 судна

1,3

31,8

0,0

XVIII. Прилади та апарати оптичні, фотографічні

442,6

246,5

0,1

5024,7

77,4

1,3

90 прилади і апарати оптичні, фотографічні

442,6

252,8

0,1

5021,0

77,4

1,3

91 годинники

3,7

105,2

0,0

XX. Різні промислові товари

49950,3

151,4

9,8

1523,1

66,0

0,4

94 меблі

46518,0

153,4

9,2

972,0

77,0

0,3

95 іграшки 

3407,8

130,4

0,7

49,2

219,4

0,0

96 різні готові вироби

24,5

42,3

0,0

501,9

49,1

0,1

ХХІ. 97 Твори мистецтва

1,2

0,0

Товари, придбані в портах

1168,7

132,1

0,3