Структура зовнішньої торгівлі послугами області за видами

за 9 місяців 2021 року

 

Найменування послуги

згідно з КЗЕП

Експорт

Імпорт

тис.дол.

США

у % до

9 місяців

2020р.

у % до загального обсягу, розділу

тис.дол.

США

у % до

9 місяців

2020р.

у % до загального обсягу, розділу

Усього

57298,5

100,6

100,0

33951,2

170,9

100,0

Послуги з переробки матеріальних ресурсів

37220,3

113,4

65,0

к

к

к

Послуги для переробки товарів у внутрішній економіці

Послуги для переробки товарів за кордоном

37220,3

113,4

100,0

к

к

к

Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій

к

к

к

3365,0

132,2

9,9

Транспортні послуги

11561,2

70,6

20,2

3243,9

113,7

9,6

Послуги, пов’язані з подорожами

140,0

70,4

0,2

5421,4

123,6

16,0

Послуги з будівництва

к

к

к

к

к

к

Послуги зі страхування

к

к

к

Послуги, пов'язані з фінансовою діяльністю

5888,4

к

17,3

Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності

к

к

к

6,0

3,3

0,0

Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги

7409,4

116,6

12,9

181,5

169,3

0,5

Ділові послуги

270,9

91,3

0,5

12194,9

147,8

35,9

Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги

к

к

к

Державні та урядові послуги

______________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.