Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів

(за результатами вибіркового обстеження умов життя домогосподарств)

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Розподіл населення (%) за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів у місяць, грн

 

 

 

 

 

 

 

до 3000,0

91,2

78,1

45,6

25,3

14,1

9,2

3,7

3000,1–4000,01

8,8

21,9

31,8

35,7

19,3

23,9

14,7

4000,1–5000,02

15,2

21,7

26,5

22,0

12,2

5000,1–6000,03

7,4

17,3

12,0

13,8

20,0

6000,1–7000,0

11,7

12,2

20,4

7000,1–8000,0

6,1

6,2

8,5

8000,1–9000,0

4,7

4,9

5,9

9000,1–10000,0

1,8

3,6

4,3

10000,1–11000,0

1,4

2,1

2,6

11000,1–12000,0

1,6

1,2

понад 12000,0

0,8

2,1

6,5

_______________

1 У 2015 та 2016рр. – понад 3000,0 грн, у 2017 та 2018рр. – 3000,1–4080,0 грн.
2 У 2017–2018рр. – 4080,1–5160,0 грн.

3 У 2017–2018рр. – понад 5160,0 грн.