–озпод≥л населенн€ за р≥внем середньодушових екв≥валентних загальних доход≥в1

 

 

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

–озпод≥л населенн€ (%) за р≥внем середньодушових екв≥валентних загальних доход≥в у м≥с€ць, грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 3000,0

100,0

100,0

98,1

96,9

95,3

91,2

78,1

45,6

25,3

14,1

9,2

3000,1Ц4000,02

Е

Е

1,9

3,1

4,7

8,8

21,9

31,8

35,7

19,3

23,9

4000,1Ц5000,03

...

Е

Е

Е

Е

Е

Е

15,2

21,7

26,5

22,0

5000,1Ц6000,04

Е

Е

Е

Е

Е

Е

Е

7,4

17,3

12,0

13,8

6000,1Ц7000,0

Е

Е

Е

Е

Е

Е

Е

Е

Е

11,7

12,2

7000,1Ц8000,0

Е

Е

Е

Е

Е

Е

Е

Е

Е

6,1

6,2

8000,1Ц9000,0

Е

Е

Е

Е

Е

Е

Е

Е

Е

4,7

4,9

9000,1Ц10000,0

Е

Е

Е

Е

Е

Е

Е

Е

Е

1,8

3,6

10000,1Ц11000,0

Е

Е

Е

Е

Е

Е

Е

Е

Е

1,4

2,1

11000,1Ц12000,0

Е

Е

Е

Е

Е

Е

Е

Е

Е

1,6

Ц

понад 12000,0

Е

Е

Е

Е

Е

Е

Е

Е

Е

0,8

2,1

_______________

1 ѕочинаючи з 2011 року при розрахунках середньодушових показник≥в, а також диференц≥ац≥њ населенн€ (домогосподарств) за р≥внем матер≥ального добробуту використовуЇтьс€ шкала екв≥валентност≥. ƒл€ забезпеченн€ сп≥вставленн€ показник≥в динам≥чних р€д≥в був проведений перерахунок даних 2010року з урахуванн€м шкали екв≥валентност≥.

2 ” 2012 Ц 2018рр. Ц 3000,1 Ц 4080,0 грн.

3 ” 2017 Ц 2018рр. Ц 4080,1 Ц 5160,0 грн.

4” 2017 Ц 2018рр. Ц понад 5160,0 грн.