Кількість зайнятих працівників у суб’єктів господарювання

за видами економічної діяльності у 2018 році1

 

 

Код за

КВЕД-2010

Усього,

осіб

У тому числі

підприємства

фізичні особи-підприємці

осіб

у відсотках до загальної кількості

зайнятих працівників

осіб

у відсотках до загальної кількості

зайнятих працівників

Усього1

 

162086

92442

100,0

69644

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

А

13488

11793

12,8

1695

2,4

Промисловість

В+С+D+E

45501

38177

41,3

7324

10,5

Будівництво

F

6075

5226

5,7

849

1,2

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

51131

13057

14,1

38074

54,7

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

11319

5724

6,2

5595

8,0

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

5533

812

0,9

4721

6,8

Інформація та телекомунікації

J

3332

748

0,8

2584

3,7

Фінансова та страхова діяльність

K

282

101

0,1

181

0,3

Операції з нерухомим майном

L

3603

2346

2,5

1257

1,8

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

3653

1523

1,7

2130

3,1

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

2874

2066

2,2

808

1,2

Освіта

P

454

220

0,2

234

0,3

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

11258

10284

11,1

974

1,4

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

451

114

0,1

337

0,5

Надання інших видів послуг

S

3132

251

0,3

2881

4,1

______________

 1 Дані наведено без урахування результатів діяльності бюджетних установ.