Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання

за видами економічної діяльності у 2018 році1

 

 

Код за

КВЕД-2010

Усього,

осіб

У тому числі

підприємства

фізичні особи-підприємці

осіб

у відсотках до загальної кількості

найманих працівників

осіб

у відсотках до загальної кількості

найманих працівників

Усього1

 

84202717,4

67861825,0

100,0

16340892,4

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

А

10068938,7

9569261,9

14,1

499676,8

3,1

Промисловість

В+С+D+E

32174552,3

30636998,3

45,1

1537554,0

9,4

Будівництво

F

3959153,0

3594956,3

5,3

364196,7

2,2

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

27979954,8

19491008,6

28,7

8488946,2

51,9

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

4817234,1

2771635,3

4,1

2045598,8

12,5

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

585622,1

134292,0

0,2

451330,1

2,8

Інформація та телекомунікації

J

1383475,0

131883,2

0,2

1251591,8

7,7

Фінансова та страхова діяльність

K

114924,1

28385,3

0,1

86538,8

0,5

Операції з нерухомим майном

L

867192,3

555998,0

0,8

311194,3

1,9

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

882996,5

236096,8

0,3

646899,7

3,9

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

532685,6

327522,5

0,5

205163,1

1,3

Освіта

P

63510,8

31463,1

0,1

32047,7

0,2

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

382788,8

272271,1

0,4

110517,7

0,7

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

71760,5

12029,6

0,0

59730,9

0,4

Надання інших видів послуг

S

317928,8

68023,0

0,1

249905,8

1,5

______________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності бюджетних установ.