Кількість найманих працівників у суб’єктів господарювання

за видами економічної діяльності у 2018 році1

 

 

Код за

КВЕД-2010

Усього,
тис. осіб

У тому числі

підприємства

фізичні особи-підприємці

осіб

у відсотках до загальної кількості

найманих працівників

осіб

у відсотках до загальної кількості

найманих працівників

Усього1

 

126392

90800

100,0

35592

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

А

12500

11312

12,5

1188

3,3

Промисловість

В+С+D+E

42784

37927

41,8

4857

13,7

Будівництво

F

5562

5147

5,7

415

1,2

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

32090

12753

14,0

19337

54,3

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

8906

5678

6,2

3228

9,1

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

4232

798

0,9

3434

9,6

Інформація та телекомунікації

J

1195

677

0,7

518

1,5

Фінансова та страхова діяльність

K

104

88

0,1

16

0,1

Операції з нерухомим майном

L

2669

2240

2,5

429

1,2

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

1824

1352

1,5

472

1,3

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

2360

1994

2,2

366

1,0

Освіта

P

313

217

0,2

96

0,3

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

10742

10278

11,3

464

1,3

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

291

105

0,1

186

0,5

Надання інших видів послуг

S

820

234

0,3

586

1,6

______________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності бюджетних установ.