Кількість суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2018 році1

 

 

Код за

КВЕД-2010

Усього,

одиниць

У тому числі

підприємства

фізичні особи-підприємці

одиниць

у відсотках до загальної кількості

підприємств

одиниць

у відсотках до загальної кількості

фізичних осіб-

підприємців

Усього1

 

39597

5545

100,0

34052

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

А

1259

752

13,6

507

1,5

Промисловість

В+С+D+E

3410

943

17,0

2467

7,2

Будівництво

F

943

509

9,2

434

1,3

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

20074

1337

24,1

18737

55,0

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

2673

306

5,5

2367

7,0

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

1373

86

1,6

1287

3,8

Інформація та телекомунікації

J

2213

147

2,7

2066

6,1

Фінансова та страхова діяльність

K

192

27

0,5

165

0,5

Операції з нерухомим майном

L

1431

603

10,9

828

2,4

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

2058

400

7,2

1658

4,9

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

665

223

4,0

442

1,3

Освіта

P

157

19

0,3

138

0,4

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

616

106

1,9

510

1,5

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

169

18

0,3

151

0,4

Надання інших видів послуг

S

2364

69

1,2

2295

6,7

_______________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності бюджетних установ.