Виробництво сільськогосподарських культур

за категоріями господарств на 1 листопада 2021 року

 

 

Зібрана площа

Обсяг виробництва

(валовий збір)

Урожайність, з 1 га

зібраної площі

га

у % до

1 листопада

2020р.

ц

у % до

1 листопада

2020р.

ц

у % до

1 листопада

2020р.

Господарства усіх категорій

Культури зернові та зернобобові1

238974

110,5

11252394

123,9

47,1

112,1

у тому числі

 

 

 

 

 

 

пшениця

114561

103,7

5519573

111,1

48,2

107,1

ячмінь

45051

99,5

1791007

102,6

39,8

103,4

кукурудза на зерно

30935

201,9

2682455

238,0

86,7

117,8

Буряк цукровий фабричний

8307

94,6

4276859

107,0

514,8

113,1

Соняшник1

36372

109,6

938517

101,1

25,8

92,1

Ріпак озимий та кольза
(ріпак ярий)

29456

81,7

864082

98,0

29,3

119,6

Соя

51571

99,1

1294695

97,0

25,1

98,0

Картопля

73298

101,5

12973253

100,9

177,0

99,4

Культури овочеві відкритого ґрунту

12322

101,2

2552098

99,9

207,1

98,6

Культури плодові та ягідні

х

х

8659042

99,3

х

х

Підприємства

Культури зернові та зернобобові1

109730

123,8

6484286

146,6

59,1

118,4

у тому числі

 

 

 

 

 

 

пшениця

59225

107,0

3316825

117,7

56,0

110,0

ячмінь

9468

88,9

467532

101,1

49,4

113,8

кукурудза на зерно

25300

256,0

2332955

294,8

92,2

115,1

Буряк цукровий фабричний

7607

96,6

3988459

109,8

524,3

113,7

Соняшник1

36372

109,6

938517

101,1

25,8

92,1

Ріпак озимий та кольза
(ріпак ярий)

29456

81,7

864082

98,0

29,3

119,6

Соя

49946

98,8

1259270

96,7

25,2

98,1

Картопля

193

159,0

38947

241,7

202,0

152,0

Культури овочеві відкритого ґрунту

274

136,9

47979

122,4

175,0

89,4

Культури плодові та ягідні

х

х

к

к

х

х

Господарства населення

Культури зернові та зернобобові1

129244

101,3

4768108

102,3

36,9

101,1

у тому числі

 

 

 

 

 

 

пшениця

55336

100,5

2202748

102,3

39,8

101,8

ячмінь

35583

102,7

1323475

103,1

37,2

100,5

кукурудза на зерно

5635

103,7

349500

104,2

62,0

100,5

Буряк цукровий фабричний

700

77,6

288400

79,0

412,0

101,8

Соняшник1

Ріпак озимий та кольза
(ріпак ярий)

 

 

 

 

 

 

Соя

1625

108,3

35425

107,3

21,8

99,1

Картопля

73105

101,4

12934306

100,7

176,9

99,3

Культури овочеві відкритого ґрунту

12048

100,6

2504119

99,5

207,8

98,9

Культури плодові та ягідні

х

х

к

к

х

х

_______________

1 У початково оприбуткованій масі.

2 Із загальної площі насаджень.

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.