Надходження молока на переробні підприємства

у 2020 році

 

 

Обсяг надходжень

Середня ціна купівлі

т

у % до

2019р.

грн за т

у % до
2019р.

Загальне надходження

237466

100,9

х

х

у тому числі куплено

237368

100,9

7875,5

106,8