Індекси промислової продукції за видами діяльності

за січень–травень 2021 року

 

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Травень

2021

до

квітня

2021

Травень

 2021

до

травня

 2020

Січень–травень 2021

до

січня–травня

2020

Промисловість

B+C+D

98,1

120,0

103,7

Добувна та переробна промисловість

B+C

94,1

113,5

113,9

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

93,3

116,3

102,8

Переробна промисловість  

С

94,2

113,3

114,8

з неї

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

84,3

90,4

94,3

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

79,1

92,5

119,1

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

90,5

115,1

116,3

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

к

к

к

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

106,3

164,3

137,1

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

101,3

92,4

104,6

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

73,9

118,9

139,8

машинобудування

26-30

91,2

116,1

69,1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

102,7

127,6

93,3

_______________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.