Індекси промислової продукції за видами діяльності

за січень–березень 2021 року

 

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Березень

2021

до

лютого

2021

Березень

 2021

до

березня

 2020

Січень–березень 2021

до

січня–березня 2020

Промисловість

B+C+D

128,9

102,0

90,8

Добувна та переробна промисловість

B+C

119,3

113,8

105,3

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

153,0

97,7

92,4

Переробна промисловість  

С

117,4

115,2

106,2

з неї

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

116,7

95,7

90,5

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

108,8

117,5

111,7

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

122,0

107,1

107,6

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

к

к

к

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

104,5

139,6

128,1

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

132,5

100,5

105,8

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

119,5

133,6

139,9

машинобудування

26-30

173,4

48,6

40,7

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

144,2

89,8

76,2

_______________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.