Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

у 2020 році

 

 

Код

за КВЕД-

2010

Обсяг реалізованої промислової

продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї  реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

44582042,6

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

28400776,8

63,7

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

2241683,6

5,0

Переробна промисловість  

С

26159093,2

58,7

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

7141000,2

16,0

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

1032362,6

2,3

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

4962872,2

11,1

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

к

к

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

2602368,2

5,8

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

6573753,7

14,8

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

677994,0

1,5

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

1589540,8

3,6

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

15705555,2

35,2

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

475710,6

1,1

_______________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення  виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.