Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

у січні–листопаді 2020 року

 

 

Код

за КВЕД-

2010

Обсяг реалізованої промислової

продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї  реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

40672581,8

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

25585838,4

62,9

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

2045731,8

5,0

Переробна промисловість

С

23540106,6

57,9

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

6401506,0

15,7

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

911276,6

2,2

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

4496875,6

11,1

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

к

к

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

2341407,4

5,8

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

5984192,4

14,7

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

597048,1

1,5

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

1431057,2

3,5

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

14653245,2

36,0

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

433498,2

1,1

_______________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення  виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.