Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2020 році

 

(відсотків до відповідного періоду попереднього року)

 

Код за КВЕД-2010

Січень

Січень–лютий

Січень–березень

Січень–квітень

Січень–травень

Січень–червень

Січень–липень

Січень–серпень

Січень–вересень

Січень–жовтень

Січень–листопад

Січень–грудень

Промисловість

B+C+D

106,0

104,3

99,7

97,0

95,5

97,2

 

 

 

 

 

 

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

113,2

133,7

131,2

124,3

118,0

115,9

 

 

 

 

 

 

Переробна промисловість

С

113,1

109,9

100,2

94,0

93,7

96,8

 

 

 

 

 

 

з неї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

110,4

106,0

98,7

96,7

97,3

98,1

 

 

 

 

 

 

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

90,8

103,9

101,7

93,0

92,1

94,9

 

 

 

 

 

 

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

111,4

104,9

104,5

100,5

100,5

103,0

 

 

 

 

 

 

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

к

к

к

к

к

к

 

 

 

 

 

 

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

172,2

149,1

119,0

115,8

110,7

109,5

 

 

 

 

 

 

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

к

к

к

к

 

 

 

 

 

 

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

120,7

109,1

100,4

95,5

97,8

98,7

 

 

 

 

 

 

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

48,5

48,7

49,1

50,8

53,8

61,1

 

 

 

 

 

 

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

177,7

177,3

186,5

144,0

130,7

130,3

 

 

 

 

 

 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

100,3

98,3

97,7

98,3

95,9

96,4

 

 

 

 

 

 

_____________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення  виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.