Індекси промислової продукції за видами діяльності

у січні–червні 2020 року

 

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Червень

2020р.

до

травня

2020р.

Червень

2020р.

до

червня

2019р.

Січень–червень

2020р.

до

січня–червня

2019р.

Промисловість

B+C+D

99,0

107,3

97,2

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

104,0

106,3

115,9

Переробна промисловість  

С

114,9

112,6

96,8

з неї

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

94,1

102,7

98,1

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

128,3

110,8

94,9

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

99,7

117,4

103,0

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

к

к

к

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

119,1

103,7

109,5

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

100,6

102,3

98,7

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

154,1

98,8

61,1

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

115,9

128,4

130,3

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

80,9

100,0

96,4

_____________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.