Робоча сила за статтю та типом місцевості у 2020 році

((в середньому за рік)

 

Одиниця виміру

Усе населення

Жінки

Чоловіки

Міська місцевість

Сільська місцевість

Робоча сила

тис.осіб

 

 

 

 

 

у віці 15 років і старше

518,6

266,8

251,8

248,6

270,0

у віці 15-70 років

513,8

263,7

250,1

247,8

266,0

працездатного віку (15-59 років)

477,5

245,8

231,7

232,2

245,3

Рівень участі населення в робочій силі

у % до населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

 

у віці 15 років і старше

56,6

54,5

59,0

55,9

57,3

у віці 15-70 років

61,9

61,5

62,3

60,6

63,2

працездатного віку (15-59 років)

68,1

69,5

66,6

67,9

68,3

Зайняте населення

тис.осіб

 

 

 

 

 

у віці 15 років і старше

470,6

245,1

225,5

223,1

247,5

у віці 15-70 років

465,8

242,0

223,8

222,3

243,5

працездатного віку (15-59 років)

429,5

224,1

205,4

206,7

222,8

Рівень зайнятості населення

у % до населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

 

у віці 15 років і старше

51,4

50,1

52,8

50,1

52,5

у віці 15-70 років

56,1

56,4

55,8

54,4

57,9

працездатного віку (15-59 років)

61,3

63,4

59,1

60,5

62,0

Безробітне населення (за методологією МОП)

тис.осіб

 

 

 

 

 

у віці 15 років і старше

48,0

21,7

26,3

25,5

22,5

у віці 15-70 років

48,0

21,7

26,3

25,5

22,5

працездатного віку (15-59 років)

48,0

21,7

26,3

25,5

22,5

Рівень безробіття населення (за методологією МОП)

у % до робочої сили відповідної вікової групи

 

 

 

 

 

у віці 15 років і старше

9,3

8,1

10,4

10,3

8,3

у віці 15-70 років

9,3

8,2

10,5

10,3

8,5

працездатного віку (15-59 років)

10,1

8,8

11,4

11,0

9,2

Особи, які не входять до складу робочої сили

тис.осіб

 

 

 

 

 

у віці 15 років і старше

397,7

222,8

174,9

196,5

201,2

у віці 15-70 років

316,1

165,0

151,1

161,2

154,9

працездатного віку (15-59 років)

223,7

107,7

116,0

109,6

114,1