Обсяг реалізованих послуг за видами економічної діяльності

по Рівненській області

у IІ кварталі 2021 року

 

 

Код за

КВЕД-2010

Обсяг реалізованих послуг,

тис.грн

У т.ч. реалізовано послуг населенню

усього,

тис.грн

у % до загального обсягу

Усього

 

1307295,5

233037,2

17,8

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

835988,0

67371,6

8,1

Наземний і трубопровідний транспорт

49

518666,7

29553,7

5,7

Водний транспорт

50

Авіаційний транспорт

51

к

к

к

Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

52

243719,4

5373,5

2,2

Поштова та кур'єрська діяльність

53

к

к

к

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

12834,7

5300,1

41,3

Тимчасове розміщування

55

к

к

к

Діяльність із забезпечення стравами та напоями

56

к

к

к

Інформація та телекомунікації

J

68228,1

31969,1

46,9

Видавнича діяльність

58

10627,9

2642,7

24,9

Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів

59

Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення

60

к

Телекомунікації (електрозв'язок)

61

40525,7

29326,4

72,4

Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність

62

13310,6

Надання інформаційних послуг

63

к

Операції з нерухомим майном

L

127850,3

27302,6

21,4

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

46919,8

13002,5

27,7

Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку

69

4583,5

255,0

5,6

Діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування

70

к

Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження

71

27987,3

9052,9

32,3

Наукові дослідження та розробки

72

3248,6

к

к

Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку

73

4787,2

к

к

Інша професійна, наукова та технічна діяльність

74

к

к

к

Ветеринарна діяльність

75

2687,9

1163,7

43,3

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

78093,3

21251,9

27,2

Оренда, прокат і лізинг

77

4271,2

Діяльність із працевлаштування

78

к

Діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг із бронювання та пов'язана з цим діяльність

79

к

к

к

Діяльність охоронних служб та проведення розслідувань

80

к

к

к

Обслуговування будинків і територій

81

61661,0

18748,8

30,4

Адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші допоміжні комерційні послуги

82

к

Освіта

P

к

к

к

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

50081,7

31492,9

62,9

Охорона здоров'я

86

50081,7

31492,9

62,9

Надання послуг догляду із забезпеченням проживання

87

Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання

88

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

к

к

к

Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг

90

к

к

к

Функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури

91

к

к

к

Організування азартних ігор

92

Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг

93

к

к

к

Надання інших видів послуг

S

к

к

к

Ремонт комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку

95

к

к

к

Надання інших індивідуальних послуг

96

1055,0

928,9

88,0

_____________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.