Витрати на виконання наукових досліджень і розробок за видами робіт

 

Рік

Витрати на виконання наукових досліджень і розробок –

усього, тис.грн

У тому числі на виконання

фундаментальних наукових досліджень

прикладних наукових досліджень

науково-технічних (експериментальних) розробок

тис.грн

у % до загального обсягу витрат на виконання наукових досліджень і розробок

тис.грн

у % до загального обсягу витрат на виконання наукових досліджень і розробок

тис.грн

у % до загального обсягу витрат на виконання наукових досліджень і розробок

20101

10176,2

1666,5

16,4

6217,3

61,1

2292,4

22,5

20111

11103,8

1692,4

15,2

6636,4

59,8

2775,0

25,0

20121

11775,3

1929,2

16,4

7183,7

61,0

2662,4

22,6

20131

11639,2

1739,1

14,9

7728,0

66,4

2172,1

18,7

20141

9883,0

2019,3

20,4

7059,3

71,4

804,4

8,2

20151

9363,4

2989,5

31,9

4668,7

49,9

1705,2

18,2

2016

9327,1

3274,2

35,1

4663,1

50,0

1389,8

14,9

2017

13723,8

4443,5

32,4

7075,8

51,5

2204,5

16,1

2018

19323,8

6007,2

31,1

10957,5

56,7

2359,1

12,2

2019

17619,0

3041,0

17,3

10876,6

61,7

3701,4

21,0

_______________

1Дані за 2010−2015 роки перераховано без урахування витрат на виконання науково-технічних послуг.