Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок,

за категоріями персоналу

 

Рік

Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок усього, осіб

У тому числі

з них мають науковий ступінь

дослідники

техніки

допоміжний персонал

доктора наук

доктора філософії/ кандидата наук

осіб

У % до загальної кількості працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок

осіб

У % до загальної кількості працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок

осіб

У % до загальної кількості працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок

осіб

У % до загальної кількості працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок

осіб

У % до загальної кількості працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок

20101

1854

101

5,4

747

40,3

1373

74,0

287

15,5

194

10,5

20111

1789

105

5,9

773

43,2

1365

76,3

257

14,4

167

9,3

20121

1766

115

6,5

809

45,8

1412

79,9

245

13,9

109

6,2

20131

1781

133

7,5

857

48,1

1453

81,6

203

11,4

125

7,0

20141

1563

112

7,2

766

49,0

1259

80,5

204

13,1

100

6,4

20151

841

60

7,1

422

50,2

579

68,8

180

21,4

82

9,8

20162

327

29

8,9

115

35,2

267

81,6

32

9,8

28

8,6

20172

378

33

8,7

159

42,1

275

72,8

44

11,6

59

15,6

20182

340

46

13,5

102

30,0

232

68,2

46

13,5

62

18,3

20192

312

27

8,7

112

35,9

195

62,5

63

20,2

54

17,3

_______________

1 Дані за 2010–2015 роки включають постійних та тимчасових працівників (сумісників та осіб, які працюють за договорами цивільно-правового характеру, включаючи науково-педагогічних працівників).

2 Починаючи з 2016 року дані наведено без урахування науково-педагогічних працівників, які не виконували наукові дослідження і розробки.