Рентабельність операційної діяльності підприємств

за видами економічної діяльності

за 2018 рік

 

(тис.грн)

 

Код за КВЕД-2010

Результат від операційної

діяльності

Витрати

операційної

діяльності

Рівень

 рентабельності

 (збитковості), %

Усього

 

3513013,9

51198747,9

6,9

сільське, лісове та рибне господарство

A

919553,0

9793826,5

9,4

промисловість

B+C+D+E

1798496,8

30467391,5

5,9

будівництво

F

153344,9

3471560,6

4,4

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

401748,0

2359170,0

17,0

транспорт, складське господарство, поштова та курʼєрська діяльність

H

173307,0

2699497,1

6,4

тимчасове розміщування й організація харчування

I

2234,0

134289,4

1,7

інформація та телекомунікації

J

640,1

111297,8

0,6

фінансова та страхова діяльність

K

1274,1

14279,7

8,9

операції з нерухомим майном

L

36308,6

536166,2

6,8

професійна, наукова та технічна діяльність

M

14923,6

199607,0

7,5

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

2311,9

548025,5

0,4

освіта

P

6097,5

22814,3

26,7

охорона здоровʼя та надання соціальної допомоги

Q

–33455,0

802989,6

–4,2

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

–350,2

10556,5

–3,3

надання інших видів послуг

S

36579,6

27276,2

134,1