Показники балансу підприємств за видами економічної діяльності

станом на 31 грудня 2018 року

 

(тис.грн)

 

Код за КВЕД–2010

Актив

необоротні активи

оборотні активи

необоротні активи та групи вибуття

на

початок звітного періоду

на

кінець звітного періоду

на

початок звітного періоду

на

кінець звітного

періоду

на

початок звітного періоду

на

кінець звітного періоду

Усього1

 

22108285,9

24851157,4

45898918,7

48258932,7

58859,0

50248,9

сільське, лісове та рибне господарство

A

4556100,4

4932506,6

11312164,8

11437325,6

2831,4

2142,7

промисловість

B+C+D+E

10705767,4

11816613,6

13826246,0

14526025,0

3524,9

2351,0

будівництво

F

417186,6

512395,3

1549758,0

2065558,3

5355,2

23939,0

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

1172176,6

1681040,7

10309723,0

11840396,6

6974,0

1437,7

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

2379002,6

2614106,1

2804695,5

2356587,9

3046,1

11629,8

тимчасове розміщування й організація харчування

I

69677,9

78084,5

53916,0

54755,2

інформація та телекомунікації

J

20879,1

25548,0

30127,2

37165,2

фінансова та страхова діяльність

K

10029,4

89060,2

59149,7

74618,2

операції з нерухомим майном

L

1780525,1

1851898,0

5125863,9

5147838,6

2162,8

572,2

професійна, наукова та технічна діяльність

M

57783,4

113815,4

195898,7

188940,3

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

611085,1

649267,2

459250,1

298543,8

34964,6

8176,5

освіта

P

4097,8

4383,8

11952,4

11080,5

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

315991,5

469142,2

82624,7

117974,3

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

4764,2

8808,6

2557,8

2607,4

надання інших видів послуг

S

3218,8

4487,2

74990,9

99515,8

 

 

Продовження

 

Код за КВЕД–2010

Пасив

власний капітал

довгострокові зобов’язання і забезпечення

поточні зобов’язання і забезпечення

на

початок звітного

періоду

на

кінець звітного періоду

на

початок звітного періоду

на

кінець звітного періоду

на

початок звітного періоду

на

кінець звітного періоду

Усього1

 

–10304297,4

–7380472,1

15697671,6

15260476,5

62669131,1

65276707,4

сільське, лісове та рибне господарство

A

5666705,6

6102789,1

1211850,8

1579075,7

8992540,2

8690110,1

промисловість

B+C+D+E

–21398593,4

–19738664,2

3632760,2

2962202,3

42301371,5

43121382,6

будівництво

F

563134,6

655140,2

35081,4

41326,5

1374083,8

1905425,9

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

1448004,6

1737068,3

5048151,6

5221452,4

4992717,4

6564354,3

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

825965,4

915701,2

690411,3

685154,2

3670367,5

3381468,4

тимчасове розміщування й організація харчування

I

38341,6

42113,9

37263,7

19940,4

44430,3

67227,1

інформація та телекомунікації

J

18789,4

21258,4

4634,5

4390,4

27582,4

37064,4

фінансова та страхова діяльність

K

39834,8

46877,1

5247,1

7580,0

24097,2

109221,3

операції з нерухомим майном

L

1365707,0

1451551,1

4725536,7

4687219,9

817308,1

861537,8

професійна, наукова та технічна діяльність

M

58821,5

82693,1

25280,2

24545,2

169580,4

195517,4

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

649534,6

689177,3

255379,9

21606,1

200385,3

245204,1

освіта

P

7608,6

6233,2

321,3

300,8

8120,3

8930,3

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

337872,4

513255,6

25740,9

4839,0

35002,9

69021,9

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

3415,3

3047,4

3906,7

8368,6

надання інших видів послуг

S

70560,6

91286,2

12,0

843,6

7637,1

11873,2

 

 

Продовження

 

Код за КВЕД–2010

Пасив

Баланс

зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття та чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

на

початок звітного періоду

на

кінець звітного періоду

на початок

звітного періоду

на кінець

звітного періоду

Усього1

 

3558,3

3627,2

68066063,6

73160339,0

сільське, лісове та рибне господарство

A

15871096,6

16371974,9

промисловість

B+C+D+E

68,9

24535538,3

26344989,6

будівництво

F

1972299,8

2601892,6

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

11488873,6

13522875,0

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

5186744,2

4982323,8

тимчасове розміщування й організація харчування

I

3558,3

3558,3

123593,9

132839,7

інформація та телекомунікації

J

51006,3

62713,2

фінансова та страхова діяльність

K

69179,1

163678,4

операції з нерухомим майном

L

6908551,8

7000308,8

професійна, наукова та технічна діяльність

M

253682,1

302755,7

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

1105299,8

955987,5

освіта

P

16050,2

15464,3

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

398616,2

587116,5

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

7322,0

11416,0

надання інших видів послуг

S

78209,7

104003,0

_______________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності бюджетних установ.