Запаси палива

на 1 квітня 2021 року

 

 

На 1 квітня

2021р.

Приріст, зниження (–)

на 1 квітня 2021р. до

1 березня 2021р.,

у %

1 квітня 2020р.,

у %

Вугілля кам’яне, тис.т

24,3

78,0

–20,5

Вугілля буре, тис.т

Нафта сира, включаючи газовий

 

 

 

конденсат, тис.т

Бензин моторний, тис.т

3,0

–6,2

–35,0

Газойлі (паливо дизельне), тис.т

8,1

13,2

–11,9

Мазути паливні важкі, тис.т

0,1

0,0

–22,2

Пропан і бутан скраплені, тис.т

0,3

–5,0

14,6