Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності

у 2021 році

 

Вид діяльності

Відпрацьовано в середньому на одного штатного працівника, год

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Усього

126

135

148

145

125

 

 

 

 

 

 

 

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

114

135

158

160

136

 

 

 

 

 

 

 

Промисловість

131

139

151

145

129

 

 

 

 

 

 

 

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

116

132

152

148

129

 

 

 

 

 

 

 

Переробна промисловість

128

136

149

144

129

 

 

 

 

 

 

 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

139

144

155

147

125

 

 

 

 

 

 

 

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

139

146

158

153

138

 

 

 

 

 

 

 

Будівництво

111

122

127

133

131

 

 

 

 

 

 

 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

129

143

158

156

133

 

 

 

 

 

 

 

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

121

129

137

136

121

 

 

 

 

 

 

 

Тимчасове розміщування й організація харчування

64

96

124

136

120

 

 

 

 

 

 

 

Інформація та телекомунікації

133

147

162

155

129

 

 

 

 

 

 

 

Фінансова та страхова діяльність

134

141

157

151

129

 

 

 

 

 

 

 

Операції з нерухомим майном

127

139

151

153

127

 

 

 

 

 

 

 

Професійна, наукова та технічна діяльність

112

129

142

142

114

 

 

 

 

 

 

 

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

126

146

155

149

134

 

 

 

 

 

 

 

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

134

138

155

152

125

 

 

 

 

 

 

 

Освіта

116

125

136

133

113

 

 

 

 

 

 

 

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

133

140

153

148

126

 

 

 

 

 

 

 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

129

137

147

140

123

 

 

 

 

 

 

 

Надання інших видів послуг

91

104

120

124

113

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.