Архів:    2018    2019    2020

 

Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм

заробітної плати та видами економічної діяльності

у червні 2020 року

 

 

Кількість

працівників,

яким оплачено

50% і більше

робочого часу,

встановленого на червень,  осіб

З них питома вага працівників, яким заробітна плата у червні нарахована у межах, %

до

4723,00

грн

від 4723,01до

6000,00

грн

від 6000,01до

6500,00

грн

від 6500,01до

7000,00

грн

від 7000,01до

8000,00

грн

від 8000,01до

10000,00

грн

від 10000,01 до

12000,00

грн

від 12000,01 до

15000,00

грн

від 15000,01 до

20000,00

грн

від 20000,01 до

25000,00

грн

понад

25000,00

грн

Усього

153655

10,4

20,8

6,6

5,9

7,3

10,6

10,3

9,8

8,7

4,5

5,1

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

8045

8,9

33,9

4,4

3,6

6,2

11,7

9,0

9,8

7,5

3,0

2,0

Промисловість

39670

5,6

15,4

3,8

3,5

5,8

11,5

12,7

12,4

11,3

6,6

11,4

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

2101

6,8

12,9

3,5

4,2

6,8

11,0

12,6

13,5

14,9

6,8

7,0

Переробна промисловість

23405

8,3

21,3

4,8

4,0

6,2

12,9

14,7

13,0

8,8

3,7

2,3

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

12054

0,4

3,3

1,4

1,7

3,3

8,5

8,6

11,7

16,6

12,9

31,6

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

2110

5,0

21,5

7,8

7,2

14,4

14,5

13,2

8,3

4,6

2,8

0,7

Будівництво

3267

11,5

39,7

4,7

7,6

12,6

8,1

3,5

4,0

2,7

1,9

3,7

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

11045

14,3

36,2

8,4

6,9

5,8

9,1

7,5

5,5

3,6

1,3

1,4

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

10314

10,1

22,0

6,4

4,6

8,6

16,2

13,4

10,3

5,8

1,4

1,2

Тимчасове розміщування й організація харчування

253

26,9

30,4

10,3

5,2

5,9

7,9

4,3

2,8

4,7

0,8

0,8

Інформація та телекомунікації

912

3,5

40,1

9,0

9,0

8,2

8,4

5,2

5,5

5,9

2,1

3,1

Фінансова та страхова діяльність

1769

5,1

13,7

1,9

1,4

4,1

11,8

14,1

13,8

13,7

10,7

9,7

Операції з нерухомим майном

937

14,1

37,9

7,4

2,4

7,9

13,3

10,4

4,3

0,6

1,5

0,2

Професійна, наукова та технічна діяльність

1395

14,0

26,2

6,3

4,3

9,0

9,9

13,2

8,8

4,2

2,1

2,0

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

917

5,9

29,3

0,7

6,0

9,0

19,0

4,6

18,0

4,5

2,0

1,0

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

8771

6,6

11,3

3,7

3,9

7,6

13,6

16,1

10,9

12,2

6,4

7,7

Освіта

40059

10,0

15,2

8,6

8,5

8,0

8,9

10,2

11,0

11,2

5,6

2,8

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

22247

17,7

27,0

9,7

7,2

8,6

8,8

5,6

5,5

4,4

2,6

2,9

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

3904

22,7

24,0

6,0

6,3

7,1

10,3

7,1

7,8

5,5

2,0

1,2

Надання інших видів послуг

150

53,3

17,3

1,1

0,6

4,0

2,0

14,5

7,2

 

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.