Архів:

2018

2019

 

Розподіл кількості штатних працівників

за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності

у грудні 2019 року

 


 

Кількість

працівників,

яким оплачено

50% і більше

робочого часу,

встановленого на грудень, осіб

З них питома вага працівників, яким заробітна плата у грудні нарахована у межах, %

до

4173,00

грн

від 4173,01до

4500,00

грн

від 4500,01до

5000,00

грн

від 5000,01до

6000,00

грн

від 6000,01до

7000,00

грн

від 7000,01до

8000,00

грн

від 8000,01 до

10000,00

грн

від 10000,01 до

12000,00

грн

від 12000,01 до

15000,00

грн

від 15000,01 до

20000,00

грн

понад

20000,00

грн

Усього

161505

6,9

11,9

8,4

9,6

7,8

7,6

11,2

10,0

9,8

7,1

9,7

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

8615

4,4

26,2

6,7

8,6

6,7

7,0

11,2

8,3

10,4

7,0

3,5

Промисловість

42335

2,9

8,4

6,5

6,8

5,6

5,2

9,6

12,1

11,1

8,8

23,0

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

2064

5,2

7,1

5,1

7,9

6,5

6,4

11,7

9,5

14,9

12,6

13,1

Переробна промисловість

25072

4,0

12,8

9,6

7,9

6,5

6,2

11,0

15,0

12,6

8,4

6,0

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

12976

0,1

0,7

0,3

2,4

1,8

2,5

6,2

7,3

8,0

9,6

61,1

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

2223

3,6

5,0

8,8

18,5

17,1

9,7

10,3

10,8

9,0

5,4

1,8

Будівництво

3292

10,7

13,0

14,8

14,2

15,6

12,9

8,8

2,3

3,1

2,0

2,6

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

10652

13,0

27,4

11,8

11,6

6,1

5,1

8,7

6,0

5,0

2,5

2,8

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

10903

2,9

18,1

6,0

6,9

7,0

6,8

13,7

13,1

14,0

7,6

3,9

Тимчасове розміщування й організація харчування

675

38,2

23,4

15,3

3,4

4,9

3,0

6,0

2,4

1,5

1,5

0,4

Інформація та телекомунікації

968

3,6

9,0

14,6

14,6

15,6

9,6

8,2

3,8

8,4

5,2

7,4

Фінансова та страхова діяльність

1682

1,7

6,8

4,4

3,0

3,0

4,7

13,9

8,4

10,1

15,5

28,5

Операції з нерухомим майном

1066

13,3

13,6

6,7

9,1

8,6

16,0

14,2

7,7

5,4

3,1

2,3

Професійна, наукова та технічна діяльність

1546

8,0

13,1

6,3

7,9

8,5

6,6

14,9

9,0

11,0

7,8

6,9

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

872

5,3

20,4

20,1

5,3

2,1

7,9

9,9

7,6

14,0

5,3

2,1

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

7901

8,1

4,1

1,6

3,2

3,9

5,3

9,8

9,7

15,5

14,8

24,0

Освіта

41859

6,6

8,3

9,8

11,7

9,2

8,8

12,6

10,7

10,7

7,8

3,8

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

24702

11,3

11,6

10,7

13,5

10,8

11,2

11,2

8,1

5,9

3,6

2,1

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

4228

17,5

10,2

7,5

11,3

9,4

8,4

15,2

8,1

7,0

4,2

1,2

Надання інших видів послуг

209

12,9

27,3

2,9

9,6

5,7

3,4

12,9

5,7

7,2

8,6

3,8

 

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.