Кількість померлих за окремими причинами смерті

у 2020 році1

 

 

Коди причин смерті за МКХ–10

Осіб

Усього

A00–Y89

15552

Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби

A00–B99

134

з них

 

 

туберкульоз

A15–A19

76

xвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)

B20–B24

40

Клас ІІ. Новоутворення

C00–D48

1886

з них злоякісні

C00–C97

1861

Клас ІІІ. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму

D50–D89

6

Клас ІV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин

E00–E89

64

з них цукровий діабет

E10–E14

56

Клас V. Розлади психіки та поведінки

F01–F99

34

з них розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю

F10

29

Клас VІ. Хвороби нервової системи

G00–G98

87

Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу

I00–I99

10965

з них

 

 

ішемічна хвороба серця

I20–I25

7894

алкогольна кардіоміопатія

I42.6

50

цереброваскулярні хвороби

I60–I69

1916

Клас Х. Хвороби органів дихання

J00–J98

258

з них грип і пневмонія

J10–J18

155

Клас ХІ. Хвороби органів травлення

K00–K92

578

з них алкогольна хвороба печінки

K70

45

Клас ХІІ. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

L00–L98

7

Клас ХІІІ. Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини

M00–M99

9

Клас ХІV. Хвороби сечостатевої системи

N00–N99

59

Клас ХV. Вагітність, пологи та післяпологовий період

O00–O99

3

Клас ХVІ. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді

P07–P96

43

Клас ХVІІ. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії

Q00–Q99

40

Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках

R00–R99

71

Клас ХХ. Зовнішні причини смерті

V01–Y89

739

з них

 

 

транспортні нещасні випадки

V01–V99

166

випадкове утоплення та занурення у воду

W65–W74

51

нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я

X00–X09

42

випадкове отруєння, спричинене отруйними речовинами (крім алкоголю)

X40–X44,

X46–X49

5

випадкове отруєння та дія алкоголю

X45

48

навмисне самоушкодження

X60–X84

156

наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження

X85–Х99,

 Y00–Y09

39

Клас ХХII. Коди для особистих цілей

U00U85

569

COVID-19, вірус ідентифікований

U07.1

556

COVID-19, вірус неідентифікований

U07.2

13

____________

1 Дані попередні.