Кількість померлих за окремими причинами смерті

у січні–березні 2020 року

 

 

Коди причин смерті
за МКХ-10

Осіб

Усього

A00–Y89

3722

Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби

A00–B99

45

з них

 

 

туберкульоз

A15–A19

22

xвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)

B20–B24

16

Клас ІІ. Новоутворення

C00–D48

460

з них злоякісні

C00–C97

453

Клас ІІІ. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму

D50–D89

1

Клас ІV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин

E00–E89

12

з них цукровий діабет

E10–E14

11

Клас V. Розлади психіки та поведінки

F01–F99

10

з них розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю

F10

10

Клас VІ. Хвороби нервової системи

G00–G98

19

Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу

I00–I99

2735

з них

 

 

ішемічна хвороба серця

I20–I25

1935

алкогольна кардіоміопатія

I42.6

12

цереброваскулярні хвороби

I60–I69

482

Клас Х. Хвороби органів дихання

J00–J98

76

з них грип і пневмонія

J10–J18

46

Клас ХІ. Хвороби органів травлення

K00–K92

144

з них алкогольна хвороба печінки

K70

12

Клас ХІІ. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

L00–L98

1

Клас ХІІІ. Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини

M00–M99

2

Клас ХІV. Хвороби сечостатевої системи

N00–N99

9

Клас ХV. Вагітність, пологи та післяпологовий період

O00–O99

Клас ХVІ. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді

P07–P96

11

Клас ХVІІ. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії

Q00–Q99

12

Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках

R00–R99

18

Клас ХХ. Зовнішні причини смерті

V01–Y89

167

з них

 

 

транспортні нещасні випадки

V01–V99

36

випадкове утоплення та занурення у воду

W65–W74

6

нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я

X00–X09

14

випадкове отруєння, спричинене отруйними речовинами (крім алкоголю)

X40–X44, X46–X49

випадкове отруєння та дія алкоголю

X45

13

навмисне самоушкодження

X60–X84

27

наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження

X85–Х99, Y00–Y09

12

Клас ХХІІ. Коди для особливих цілей

U00-U85

COVID-19, вірус ідентифікований

U07.1

COVID-19, вірус неідентифікований

U07.2