Соціально-економічне становище Рівненської області

у січні–серпні 2021 року

 

Повідомлення Головного управління статистики

у Рівненській області

 

Населення

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 серпня 2021р. становила 1145255 осіб. Упродовж січня–липня 2021р. чисельність населення зменшилася на 3201 особу.

Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного (на 2810 осіб) та міграційного (на 391 особу) скорочення населення.

Природний рух населення області у січні–липні 2021р. характеризувався зменшенням народжуваності та збільшенням смертності порівняно з січнем–липнем 2020р. Кількість живонароджених у січні–липні 2021р. становила 6658 осіб, померлих – 9468 осіб.

 

Доходи населення

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника у серпні 2021р. становила 12507 грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) та у 2,1 раза перевищувала розмір мінімальної заробітної плати (6000 грн). Нарахування за одну відпрацьовану годину становили 99,15 грн.

Порівняно з липнем 2021р. номінальна заробітна плата зменшилася на 2,8%, а відносно серпня 2020р. збільшилася на 26,5%.

Індекс реальної заробітної плати у серпні 2021р. порівняно з липнем 2021р. становив 97,4%, а відносно серпня 2020р. – 114,5%.

Залишається значною диференціація рівнів оплати праці за сферами зайнятості. Найбільш оплачуваними в області у серпні 2021р. були працівники лісового господарства та лісозаготівель (21539 грн), державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування (17925 грн), промисловості (15999 грн), фінансової та страхової діяльності (14463 грн); серед промислових видів діяльності – працівники підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (26789 грн), добувної промисловості і розроблення кар’єрів (17697 грн), з виробництва електричного устатковання (15735 грн), з виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції (14509 грн), з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції (14086 грн).

Нижчою від середньообласного рівня залишалася заробітна плата у працівників соціальної сфери: мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (9357 грн), охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (10140 грн), освіти (10149 грн), що на 25,2–18,9% менше, ніж у середньому по області.

Найнижча заробітна плата зафіксована у працівників тимчасового розміщування й організації харчування (8106 грн); серед промислових видів діяльності – на підприємствах з виробництва паперу та паперових виробів (7220 грн), виробництва гумових і пластмасових виробів (7116 грн).

Сума заборгованості із виплати заробітної плати впродовж серпня 2021р. збільшилася на 3,6%, або на 0,9 млн.грн, і на 1 серпня 2021р. становила 25,2 млн.грн (дані наведено по юридичних особах з урахуванням цензу за кількістю найманих працівників).

Обсяг невиплаченої заробітної плати на 1 вересня 2021р. становив 1,3% фонду оплати праці, нарахованого у серпні 2021р.

За видами економічної діяльності основними боржниками на 1 вересня 2021р. були заклади охорони здоров’я (8,1 млн.грн, або 32,1% загального обсягу боргу), підприємства транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (7,6 млн.грн, або 30,1%), оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (7,1 млн.грн, або 28,3%).

 

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–серпні 2021р. становив 17131,6 млн.грн, що на 16% більше обсягу січня–серпня попереднього року.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні–серпні 2021р. склав 10567,5 млн.грн, що на 17,1% більше обсягу відповідного періоду 2020р.

 

Сільське господарство

У січні–серпні 2021р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 101,8%, у т.ч. у підприємствах – 104,6%, у господарствах населення – 100,6%.

На 1 вересня 2021р. господарствами усіх категорій культури зернові та зернобобові скошено та обмолочено на площі 204345 га, що на 3,7% більше, ніж на відповідну дату торік. Збирання проведено на 65,2% площ, посіяних під урожай 2021р. (торік – на 69,1% таких площ). Виробництво зерна становило 848,9 тис.т (у початково оприбуткованій масі), що на 7,8% більше, ніж на початок вересня 2020р. У середньому з 1 га обмолоченої площі одержано по 41,5 ц зерна (на 3,8% більше), у т.ч. підприємствами – по 50,3 ц (на 6,3% більше), господарствами населення – по 35,8 ц (на 1,1% більше).

У січні–серпні 2021р. господарствами усіх категорій реалізовано на забій 50,2 тис.т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 3,3% більше, ніж у відповідному періоді попереднього року, вироблено 211,6 тис.т молока (на 10% менше), 444,8 млн.шт яєць (на 3% більше). Частка господарств населення у загальному обсязі виробництва вказаних видів продукції тваринництва склала відповідно 54%, 86,6%, 60,9%.

За розрахунками, на 1 вересня 2021р. загальна кількість великої рогатої худоби у господарствах усіх категорій становила 91,4 тис. голів (на 4,4% менше, ніж на відповідну дату торік), у т.ч. корів – 68,2 тис. голів (на 4,5% менше); свиней – 220,8 тис. голів (на 3,3% менше), овець та кіз – 16,4 тис. голів (на 7,3% менше), птиці – 8626,1 тис. голів (на 4,1% більше). У господарствах населення утримувалося 81% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. 88,6% корів; 98,2% овець та кіз, 91,8% свиней, 69,8% птиці.

На 1 вересня 2021р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують, та підприємствах, що займаються зберіганням і переробленням культур зернових та зернобобових, було в наявності 266,8 тис.т зерна (на 2,2% менше проти 1 вересня 2020р.). У підприємствах, які безпосередньо вирощують культури зернові та зернобобові, зберігалося 142 тис.т зерна (на 10,9% менше), у т.ч. 108,8 тис.т пшениці, 12,2 тис.т кукурудзи, 10,3 тис.т жита, 8,8 тис.т ячменю. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 124,8 тис.т зерна (на 10% більше), у т.ч. 98,3 тис.т пшениці.

 

Промисловість

У січні–серпні 2021р. порівняно з відповідним періодом попереднього року індекс промислової продукції становив 107,4%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів порівняно з січнем–серпнем 2020р. виробництво збільшилося на 8,2%.

У переробній промисловості у січні–серпні 2021р. індекс промислової продукції склав 111,7%.

Підприємствами з виробництва харчових продуктів, напоїв проти січня–серпня 2020р. обсяг випуску скорочено на 3%, у т.ч. у виробництві олії та тваринних жирів – на 31%, продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів та крохмальних продуктів – на 13,8%, напоїв – на 10,4%, м’яса та м’ясних продуктів – на 8,1%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 5,9%, молочних продуктів – на 3,9%. Водночас на 41,6% зросли обсяги у переробленні та консервуванні риби, ракоподібних і молюсків, на 7% – фруктів і овочів, на 3,7% – у виробництві готових кормів для тварин.

Серед окремих видів продуктів харчування збільшилося виробництво соусів і продуктів для приготування соусів; приправ та прянощів змішаних інших (крім соєвого соусу, кетчупу і соусів томатних інших, борошна та порошку гірчичних, гірчиці готової) на 33,5%, сиру свіжого неферментованого (недозрілого і невитриманого; уключаючи сир із молочної сироватки та кисломолочний сир) – на 24,1%, тортів і виробів кондитерських, виробів хлібобулочних інших з додаванням підсолоджувальних речовин – на 23,2%, виробів кондитерських з цукру чи його замінників, з вмістом какао (уключаючи шоколадну нугу, крім білого шоколаду) – на 12,1%, виробів ковбасних та подібних продуктів з м’яса, субпродуктів чи крові тварин та подібних виробів і харчових продуктів на їхній основі (крім виробів ковбасних з печінки та страв готових) – на 6,7%. Поряд з цим зменшився випуск хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання на 4,9%, масла вершкового жирністю не більше 85% – на 32,7%.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів у січні–серпні 2021р. обсяг випуску зріс на 11,3%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності порівняно з січнем–серпнем 2020р. випуск продукції збільшився на 17,8%, у т.ч. у поліграфічній діяльності – в 1,8 раза, обробленні деревини та виготовленні виробів з деревини та корка, крім меблів – на 12,5%, виробництві паперу та паперових виробів – на 11,6%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції порівняно з відповідним періодом попереднього року одержано приріст обсягу випуску 25%.

На підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції у січні–серпні 2021р. випуск продукції зріс на 10,3%, у т.ч. у виробництві цементу, вапна та гіпсових сумішей – на 14,9%, пластмасових виробів – на 6,5%, скла та виробів зі скла – на 3,6%, виготовленні виробів із бетону, гіпсу та цементу – на 3,5%, виробництві будівельних матеріалів із глини – на 0,3%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, у січні–серпні 2021р. індекс промислової продукції склав 124,6%, у машинобудуванні – 74,6%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря порівняно з січнем–серпнем 2020р. обсяг випуску зріс на 2,6%.

 

Будівництво

У січні–серпні 2021р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 2090,9 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–серпнем 2020р. становив 121,9%.

Будівництво будівель проти відповідного періоду попереднього року зросло на 17,3%, з них нежитлових – на 26,2%; інженерних споруд – на 30,1%. Будівництво житлових будівель скоротилося на 12,4%.

Нове будівництво склало 21,9% загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) – 41,8%, реконструкція та технічне переоcнащення – 36,3%.

 

Транспорт

У січні–серпні 2021р. підприємствами транспорту виконано вантажообіг в обсязі 7325,3 млн.ткм та перевезено 8894,1 тис.т вантажів, що відповідно на 11,6% і 16,3% більше, ніж у січні–серпні 2020р.

Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) у січні–серпні 2021р. виконано вантажообіг в обсязі 1176,2 млн.ткм, який зменшився порівняно з відповідним періодом 2020р. на 1,5%, та доставлено замовникам 3232,7 тис.т вантажів, що на 43,4% більше, ніж у січні–серпні попереднього року.

Пасажирським транспортом у січні–серпні 2021р. виконано пасажирообіг в обсязі 820,7 млн.пас.км та перевезено 43,3 млн. пасажирів, що становить відповідно 116% і 92,3% рівня січня–серпня 2020р.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 31,2 млн. пасажирів, або 88,7% кількості відповідного періоду 2020р. Міським електротранспортом перевезено 11,5 млн. пасажирів, що на 3,4% більше порівняно з січнем–серпнем попереднього року.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

У січні–липні 2021р. експорт товарів становив 342760 тис.дол. США, імпорт – 275633,9 тис.дол. Порівняно з січнем–липнем 2020р. експорт та імпорт збільшилися відповідно на 34,1% і 49,3%. Позитивне сальдо склало 67126,1 тис.дол. (у січні–липні 2020р. також позитивне – 70928,1 тис.дол.).

Основу товарної структури експорту складали деревина і вироби з деревини, продукти рослинного походження, скло та вироби із скла, меблі.

Експорт товарів до країн Європейського Союзу (ЄС) становив 275,3 млн.дол., або 80,3% загального обсягу, та збільшився порівняно з січнем–липнем 2020р. на 31,5%.

Найвагоміші експортні поставки товарів здійснювалися до Польщі, Німеччини, Франції, Угорщини, Румунії, Італії.

Основу товарної структури імпорту складали машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання, засоби наземного транспорту, крім залізничного, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них.

Імпорт товарів з країн ЄС становив 163,1 млн.дол., або 59,2% загального обсягу, та збільшився проти січня–липня 2020р. в 1,5 раза.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Білорусі, Китаю, США.

 

Споживчі ціни

Індекс споживчих цін у січні–серпні 2021 році по області становив 106,3%.

На споживчому ринку області у січні–серпні 2021р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 8,6%. Відчутно додали в ціні олія соняшникова, цукор та м’ясо птиці (відповідно 48,7%, 40,6% та 25%). На 14,6–1,5% підвищилися ціни на рис, кондитерські вироби з борошна, інші продукти переробки зернових, сало, маргарин та інші рослинні жири, хліб, фрукти, яловичину, макаронні вироби, кондитерські вироби з цукру, молоко, масло, безалкогольні напої, сметану, сири, кисломолочну продукцію, рибу та продукти з риби, шоколад. Разом з тим на 16,6–0,1% подешевшали овочі, яйця, свинина.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищились в цілому на 6,4%, у т.ч. тютюнові вироби – на 11,1%, алкогольні напої – на 2,2%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 7,2%, головним чином за рахунок підвищення тарифів та цін на електроенергію на 36,6%, каналізацію – на 15,1%, водопостачання – на 13,5%, утримання та ремонт житла – на 8,5%, утримання будинків та прибудинкових територій – на 2%.

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 1,6%, що пов’язано з подорожчанням амбулаторних послуг на 3,3%, послуг лікарень – на 2,2%, фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання – на 1,1%.

Зростання цін на транспорт у цілому на 10,6% спричинено здорожчанням палива та мастил на 24,4%, транспортних послуг – на 13,6%. Зокрема перевезення автодорожнім пасажирським транспортом подорожчали на 14,5%, залізничним пасажирським транспортом – на 10,7%.

Предмети домашнього вжитку, побутова техніка зросли в ціні в цілому на 4%, що обумовлено здорожчанням меблів та предметів обстановки, килимів та інших видів покриттів для підлоги на 7,1%, побутової техніки – на 1,5%.

У сфері зв’язку ціни підвищилися на 2,7%, що пов’язано з подорожчанням телефонних і телефаксових послуг на 6,1%.

У сфері відпочинку і культури ціни зросли на 4,7%, що зумовлено зростанням вартості аудіотехніки, фотоапаратури та обладнання для обробки інформації на 6,2%, послуг відпочинку і культури – на 6%, газет, книжок та канцелярських товарів – на 4,4%.