Соціально-економічне становище Рівненської області

у січні–липні 2021 року

 

Повідомлення Головного управління статистики

у Рівненській області

 

Населення

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 липня 2021р. становила 1145,3 тис. осіб. Упродовж січня–червня 2021р. чисельність населення зменшилася на 3203 особи.

Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного (на 2763 особи) та міграційного (на 440 осіб) скорочення населення.

Природний рух населення області у січні–червні 2021р. характеризувався зменшенням народжуваності та збільшенням смертності порівняно з січнем–червнем 2020р. Кількість живонароджених у січні–червні 2021р. становила 5621 особу, померлих – 8384 особи.

 

Доходи населення

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника у липні 2021р. становила 12866 грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) та у 2,1 раза перевищувала розмір мінімальної заробітної плати (6000 грн). Нарахування за одну відпрацьовану годину становили 102,59 грн.

Порівняно з червнем 2021р. номінальна заробітна плата зменшилася на 1,1%, а відносно липня 2020р. збільшилася на 23,6%.

Індекс реальної заробітної плати у липні 2021р. порівняно з червнем 2021р. становив 98,5%, а відносно липня 2020р. – 111,6%.

Залишається значною диференціація рівнів оплати праці за сферами зайнятості. Найбільш оплачуваними в області у липні 2021р. були працівники лісового господарства та лісозаготівель (21382 грн), державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування (16947 грн), промисловості (16515 грн), фінансової та страхової діяльності (15259 грн); серед промислових видів діяльності – працівники підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (28487 грн), з виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції (16214 грн), добувної промисловості і розроблення кар’єрів (15253 грн), з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції (14239 грн).

Нижчою від середньообласного рівня залишалася заробітна плата у працівників соціальної сфери: охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (10083 грн), мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (10437 грн), освіти (11497 грн), що на 21,6–10,6% менше, ніж у середньому по області.

Найнижча заробітна плата зафіксована у працівників тимчасового розміщування й організації харчування (6817 грн); серед промислових видів діяльності – на підприємствах з виробництва паперу та паперових виробів (6764 грн), виробництва гумових і пластмасових виробів (7045 грн).

Сума заборгованості із виплати заробітної плати впродовж липня 2021р. збільшилася на 6,6%, або на 1,5 млн.грн, і на 1 серпня 2021р. становила 24,3 млн.грн (дані наведено по юридичних особах з урахуванням цензу за кількістю найманих працівників).

Обсяг невиплаченої заробітної плати на 1 серпня 2021р. становив 1,3% фонду оплати праці, нарахованого у липні 2021р.

За видами економічної діяльності основними боржниками на 1 серпня 2021р. були підприємства оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (7,6 млн.грн, або 31,2% загального обсягу боргу), транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (7,3 млн.грн, або 30,2%), охорони здоров’я (6,7 млн.грн, або 27,4%).

 

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–липні 2021р. становив 14535,3 млн.грн, що на 15% більше обсягу січня–липня попереднього року.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні–липні 2021р. склав 8966 млн.грн, що на 15,4% більше обсягу відповідного періоду 2020р.

 

Капітальні інвестиції

У січні–червні 2021р. капітальні інвестиції підприємств та організацій становили 2072 млн.грн, що на 26,6% більше обсягу відповідного періоду попереднього року.

У загальному обсязі капітальних інвестицій 66% складають власні кошти підприємств та організацій, 15,1% – кошти населення на будівництво житла, 9,5% – кошти державного та місцевих бюджетів.

Переважна частина капітальних інвестицій (99,1% загального обсягу) припадає на матеріальні активи, зокрема у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби спрямовано 48,7% усіх інвестицій, у будівлі та споруди – 46,2%.

За видами економічної діяльності у січні–червні 2021р. 40,9% капітальних інвестицій області спрямовані у промисловість, 23,3% – у будівництво, 14,2% – у сільське, лісове та рибне господарство.

 

Сільське господарство

У січні–липні 2021р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 97,7%, у т.ч. у підприємствах – 94,1%, у господарствах населення – 99,3%.

На 1 серпня 2021р. господарствами усіх категорій культури зернові та зернобобові скошено та обмолочено на площі 120648 га, що на 3,1% більше, ніж на відповідну дату торік. Збирання проведено на 38,5% площ, посіяних під урожай 2021р. (торік – на 41% таких площ). Виробництво зерна становило 482,1 тис.т (у початково оприбуткованій масі), що на 5,5% більше, ніж на початок серпня 2020р. У середньому з 1 га обмолоченої площі одержано по 40 ц зерна (на 2,3% більше), у т.ч. підприємствами – по 50,5 ц (на 6,8% більше), господарствами населення – по 37,3 ц (на 0,8% більше).

У січні–липні 2021р. господарствами усіх категорій реалізовано на забій 45,1 тис.т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 2,5% більше, ніж у відповідному періоді попереднього року, вироблено 182,5 тис.т молока (на 10,1% менше), 391,5 млн.шт яєць (на 4,2% більше). Частка господарств населення у загальному обсязі виробництва м’яса, молока, яєць склала відповідно 55,9%, 86,4%, 59,9%. 

За розрахунками, на 1 серпня 2021р. загальна кількість великої рогатої худоби у господарствах усіх категорій становила 93,1 тис. голів (на 4,3% менше, ніж на відповідну дату торік), у т.ч. корів – 68,7 тис. голів (на 5,4% менше); свиней – 226,9 тис. голів (на 1,5% менше), овець та кіз – 17,5 тис. голів (на 15,5% менше), птиці – 8724,5 тис. голів (на 4,9% більше). У господарствах населення утримувалося 80,5% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. 88,5% корів; 98,9% овець та кіз, 89% свиней, 70,1% птиці.

На 1 серпня 2021р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують, та  підприємствах, що займаються зберіганням і переробленням культур зернових та зернобобових, було в наявності 130,3 тис.т зерна (на 17,5% менше проти 1 серпня 2020р.). У підприємствах, які безпосередньо вирощують культури зернові та зернобобові, зберігалося 75,2 тис.т зерна (на 9,7% менше), у т.ч. 15,2 тис.т кукурудзи, 45,5 тис.т пшениці, 9,2 тис.т ячменю, 2,6 тис.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 55,1 тис.т зерна (на 26,2% менше), у т.ч. 31,9 тис.т пшениці.

 

Промисловість

У січні–липні 2021р. порівняно з відповідним періодом попереднього року індекс промислової продукції становив 107,7%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів порівняно з січнем–липнем 2020р. виробництво збільшилося на 10,3%.

У переробній промисловості у січні–липні 2021р. індекс промислової продукції склав 111,9%.

Підприємствами з виробництва харчових продуктів, напоїв проти січня–липня 2020р. обсяг випуску скорочено на 3,7%, у т.ч у виробництві олії та тваринних жирів – на 36,6%, продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів та крохмальних продуктів – на 16,8%, напоїв – на 9,6%, м’яса та м’ясних продуктів – на 8,2%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 7,4%, виробництві молочних продуктів – на 3,4%. Водночас на 40,3% зросли обсяги у переробленні та консервуванні риби, ракоподібних і молюсків, на 14,4% –  консервуванні фруктів і овочів, на 3,5% – у виробництві готових кормів для тварин.

Серед основних видів продукції зменшився випуск сухарів, сушок, грінок та виробів подібних підсмажених на 3,6%, хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання – на 6,1%, масла вершкового жирністю не більше 85% – на 34%, печива солодкого (уключаючи сендвіч-печиво; крім частково чи повністю покритого шоколадом або іншими сумішами, що містять какао) – на 39,6%. Поряд з цим збільшилося виробництво соусів і продуктів для приготування соусів; приправ та прянощів змішаних інших (крім соєвого соусу, кетчупу і соусів томатних інших, борошна та порошку гірчичних, гірчиці готової) на 32,3%, сиру свіжого неферментованого (недозрілого і невитриманого; уключаючи сир із молочної сироватки та кисломолочний сир) – на 21,8%, кормів готових для годівлі сільськогосподарських тварин для свиней та великої рогатої худоби – відповідно на 20,6% і 2,4%, тортів і виробів кондитерських, виробів хлібобулочних інших з додаванням підсолоджувальних речовин – на 19,9%, виробів кондитерських з цукру чи його замінників, з вмістом какао (уключаючи шоколадну нугу, крім білого шоколаду) – на 9,4%, виробів ковбасних та подібних продуктів з м’яса, субпродуктів чи крові тварин та подібних виробів і харчових продуктів на їхній основі (крім виробів ковбасних з печінки та страв готових) – на 4,7%.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів у січні–липні 2021р. обсяг випуску зріс на 10,9%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності порівняно з січнем–липнем 2020р. випуск продукції збільшився на 15,6%, у т.ч. у поліграфічній діяльності – у 2 рази, обробленні деревини та виготовленні виробів з деревини та корка, крім меблів – на 8,5%, виробництві паперу та паперових виробів – на 8%.

 У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції порівняно з відповідним періодом попереднього року одержано приріст обсягу випуску 30,7%.

На підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції у січні–липні 2021р. випуск продукції зріс на 10,3%, у т.ч. у виробництві цементу, вапна та гіпсових сумішей – на 15,3%, виготовленні виробів із бетону, гіпсу та цементу – на 6,9%, виробництві пластмасових виробів – на 6,5%, скла та виробів зі скла – на 1,9%, будівельних матеріалів із глини – на 1,2%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, у січні–липні 2021р. індекс промислової продукції склав 135,4%, у машинобудуванні – 72,1%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря порівняно з січнем–липнем 2020р. обсяг випуску зріс на 2,9%.

 

Будівництво

У січні–липні 2021р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 1694,2 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–липнем 2020р. становив 123,9%.

Будівництво будівель проти відповідного періоду попереднього року зросло на 26,4% (житлових – на 0,2%, нежитлових – на 34,4%), інженерних споруд – на 19,9%.

Нове будівництво склало 21% загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) і реконструкція та технічне переоcнащення – по 39,5% кожне.

У січні–червні 2021р. в області прийнято в експлуатацію 125,6 тис.м2 загальної площі житлових будівель, що становить 100,7% рівня відповідного періоду попереднього року.

Більше половини (56,7%) загального обсягу площі житла прийнято в експлуатацію у Рівненському районі.

У міській місцевості прийнято в експлуатацію 58,1 тис.м2 житла (46,2% загального обсягу), у сільській – 67,5 тис.м2 (53,8%). Обсяги прийнятого в експлуатацію житла у міській місцевості порівняно з січнем–червнем 2020р. зменшилися на 0,4%, у сільській місцевості збільшилися на 1,8%.

Протягом січня–червня 2021р. в області прийнято в експлуатацію 1207 квартир середнім розміром 104,1 м2 загальної площі. У міській місцевості прийнято в експлуатацію 652 квартири (54% загальної кількості), у сільській – 555 квартир (46%). При цьому середній розмір квартир у міській та сільській місцевості склав відповідно 89,1 м2 і 121,7 м2 загальної площі.

Крім того, у січні–червні 2021р. в області прийнято в експлуатацію дачні та садові будинки загальною площею 16,6 тис.м2, що на 1,2% менше, ніж у січні–червні попереднього року.

 

 

Транспорт

У січні–липні 2021р. підприємствами транспорту виконано вантажообіг в обсязі 6300,2 млн.ткм та перевезено 7625,2 тис.т вантажів, що відповідно на 12,4% і 19,7% більше, ніж у січні–липні 2020р.

Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) у січні–липні 2021р. виконано вантажообіг в обсязі 1027,9 млн.ткм, що на 0,7% менше, ніж у січні–липні попереднього року, замовникам доставлено 2847,5 тис.т вантажів (на 49,3% більше).

Пасажирським транспортом у січні–липні 2021р. виконано пасажирообіг в обсязі 696,9 млн.пас.км та перевезено 37,4 млн. пасажирів, що становить відповідно 109,3% і 87,8% рівня січня–липня 2020р.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 26,7 млн. пасажирів, або 83,3% кількості відповідного періоду 2020р. Міським електротранспортом перевезено 10,1 млн. пасажирів, що на 1,7% більше порівняно з січнем–липнем попереднього року.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

У січні–червні 2021р. експорт товарів становив 290,7 млн.дол. США, імпорт – 233,8 млн.дол. Порівняно з січнем–червнем 2020р. експорт та імпорт збільшилися відповідно на 36,3% і в 1,6 раза. Позитивне сальдо склало 56,9 млн.дол. (у січні–червні 2020р. також позитивне – 68,7 млн.дол.).

Основу товарної структури експорту складали деревина і вироби з деревини, продукти рослинного походження, скло та вироби із скла, меблі.

Експорт товарів до країн Європейського Союзу (ЄС) становив 231,7 млн.дол., або 79,7% загального обсягу, та збільшився порівняно з січнем–червнем 2020р. на 34,2%.

Найвагоміші експортні поставки товарів здійснювалися до Польщі, Німеччини, Франції, Румунії, Угорщини, Італії.

Основу товарної структури імпорту складали машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання, засоби наземного транспорту, крім залізничного, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них.

Імпорт товарів з країн ЄС становив 137,9 млн.дол., або 59% загального обсягу, та збільшився проти січня–червня 2020р. в 1,6 раза.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Білорусі, Китаю, США.

У І півріччі 2021р. експорт послуг становив 37 млн.дол. США, імпорт – 22,2 млн.дол. Порівняно з І півріччям 2020р. експорт та імпорт збільшилися відповідно на 3,1% та у 2,8 раза. Позитивне сальдо становило 14,8 млн.дол.

Найбільші обсяги експорту припадали на послуги з переробки матеріальних ресурсів, транспортні послуги, послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги.

Обсяг експорту послуг країнам ЄС становив 20,9 млн.дол. США, або 56,6% загального обсягу, та збільшився порівняно з І півріччям 2020р. на 6 млн.дол., або на 40,2%.

Головними партнерами в експорті послуг були Польща, Швейцарія.

Основу структури імпорту послуг складали ділові послуги, послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю та з подорожами.

Імпорт послуг від країн ЄС становив 16,4 млн.дол. США, або 73,8% загального обсягу, та збільшився порівняно з І півріччям 2020р. на 8,8 млн.дол., або у 2,2 раза.

Головними партнерами в імпорті послуг були Німеччина, Швейцарія, Італія, Польща.

 

Споживчі ціни

Індекс споживчих цін у січні–липні 2021 році по області становив 106,4%.

На споживчому ринку області у січні–липні 2021р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 9%. Відчутно додали в ціні олія соняшникова, цукор та м’ясо птиці (відповідно 47,5%, 37% та 23,1%). На 14,3–1,3% підвищилися ціни на рис, фрукти, кондитерські вироби з борошна, інші продукти переробки зернових, сало, хліб, маргарин та інші рослинні жири, яловичину, макаронні вироби, кондитерські вироби з цукру, безалкогольні напої, шоколад, масло, молоко, сири, сметану, рибу та продукти з риби, кисломолочну продукцію. Разом з тим на 28,4–0,2% подешевшали яйця, свинина, овочі.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищились в цілому на 5,9%, у т.ч. тютюнові вироби – на 10,4%, алкогольні напої – на 2%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 7,1%, головним чином за рахунок підвищення тарифів та цін на електроенергію на 36,6%, каналізацію – на 15,1%, водопостачання – на 13,5%, утримання та ремонт житла – на 5,7%.

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 1,5%, що пов’язано з подорожчанням амбулаторних послуг на 3,3%, послуг лікарень – на 2,2%, фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання – на 1%.

Зростання цін на транспорт у цілому на 9,6% спричинено здорожчанням палива та мастил на 21,8%, транспортних послуг – на 13,4%. Зокрема перевезення автодорожнім пасажирським транспортом подорожчали на 14,5%, залізничним пасажирським транспортом – на 9,1%.

Предмети домашнього вжитку, побутова техніка зросли в ціні в цілому на 3,7%, що обумовлено здорожчанням меблів та предметів обстановки, килимів та інших видів покриттів для підлоги на 6,5%, побутової техніки – на 2%.

У сфері зв’язку ціни зросли на 2,4%, що пов’язано з подорожчанням телефонних і телефаксових послуг на 5,3%.

У сфері відпочинку і культури ціни зросли на 4,6%, що зумовлено зростанням вартості послуг відпочинку і культури на 6,5%, аудіотехніки, фотоапаратури та обладнання для обробки інформації – на 6%, газет, книжок та канцелярських товарів – на 3,9%.