Соціально-економічне становище Рівненської області

у січні–листопаді 2020 року

 

Повідомлення Головного управління статистики

у Рівненській області

 

Населення

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 листопада 2020р. становила 1150 тис. осіб. Упродовж січня–жовтня 2020р. чисельність населення зменшилася на 2924 особи.

Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного (на 2007 осіб) та міграційного (на 917 осіб) скорочення населення.

Природний рух населення області у січні–жовтні 2020р. характеризувався зменшенням народжуваності та збільшенням смертності порівняно з січнем–жовтнем 2019р. Кількість живонароджених у січні–жовтні 2020р. становила 10286 осіб, померлих – 12293 особи.

 

Доходи населення

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника у листопаді 2020р. становила 10545 грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) та у 2,1 раза перевищувала розмір мінімальної заробітної плати (5000 грн). Нарахування за одну відпрацьовану годину становили 77,41 грн.

Порівняно з жовтнем 2020р. номінальна заробітна плата зменшилася на 1,5%, а відносно листопада 2019р. збільшилася на 18,5%.

Індекс реальної заробітної плати у листопаді 2020р. порівняно з жовтнем 2020р. становив 97,5%, а відносно листопада 2019р. – 113,7%.

Залишається значною диференціація рівнів оплати праці за сферами зайнятості. Найбільш оплачуваними в області у листопаді 2020р. були працівники державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування (14142 грн), промисловості (13944 грн), лісового господарства та лісозаготівлі (13234 грн), фінансової та страхової діяльності (12774 грн); серед промислових видів діяльності – працівники підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (23051 грн), виробництва електричного устатковання (13938 грн), виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції (13682 грн), добувної промисловості і розроблення кар’єрів (13361 грн) та виробництва хімічних речовин і хімічної продукції (13089 грн).

Заробітна плата працівників соціальної сфери: мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (7422 грн), освіти (8667 грн), охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (9821 грн) на 29,6–6,9% менша, ніж у середньому по області.

Найнижча заробітна плата зафіксована у працівників тимчасового розміщування й організації харчування (4032 грн), поштової та кур’єрської діяльності (5270 грн); серед промислових видів діяльності – на підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів (5200 грн).

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати впродовж листопада 2020р. зменшилася на 2,5%, або на 346,8 тис.грн, і на 1 грудня 2020р. становила 13,5 млн.грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників).

Обсяг невиплаченої заробітної плати на 1 грудня 2020р. становив 0,7% фонду оплати праці, нарахованого у листопаді 2020р.

У структурі загального обсягу невиплаченої заробітної плати 13456,9 тис.грн припадало на економічно активні підприємства, 5,3 тис.грн – на підприємство, щодо якого реалізовується процедура відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

За видами економічної діяльності основними боржниками на 1 грудня 2020р. були підприємства оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (5,7 млн.грн, або 42,1% загального обсягу боргу).

 

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі (включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля) у січні–листопаді 2020р. становив 19448,9 млн.грн, що у порівнянних цінах на 3,1% більше, ніж у січні–листопаді 2019р.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) склав 11848,3 млн.грн і у порівнянних цінах зріс проти відповідного періоду 2019р. на 3,2%.

 

Сільське господарство

У січні–листопаді 2020р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем–листопадом 2019р. становив 98%, у т.ч. у підприємствах – 95,9%, у господарствах населення – 99,7%.

На 1 грудня 2020р. господарствами усіх категорій культури зернові та зернобобові скошено та обмолочено на площі 252,5 тис.га, що на 13,4% менше, ніж на відповідну дату 2019р. Збирання проведено на 88,5% площ, посіяних під урожай 2020р. Виробництво зерна становило 1264,6 тис.т (у початково оприбуткованій масі), що на 17,2% менше, ніж на початок грудня 2019р. У середньому з 1 га обмолоченої площі одержано по 50,1 ц зерна (на 4,4% менше), у т.ч. підприємствами – по 64 ц (на 1,5% менше), господарствами населення – по 36,5 ц (на 0,6% більше).

У січні–листопаді 2020р. господарствами усіх категорій реалізовано на забій 66,4 тис.т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 2,6% менше, ніж у січні–листопаді 2019р., вироблено 320,7 тис.т молока (на 5,2% менше), 568 млн.шт яєць (на 3,9% менше). Частка господарств населення у загальному виробництві вказаної продукції тваринництва склала відповідно 56,2%, 84,4% і 60,8%.

За розрахунками, на 1 грудня 2020р. загальна кількість великої рогатої худоби у господарствах усіх категорій становила 100 тис. голів (на 8% менше, ніж на відповідну дату 2019р.), у т.ч. корів – 71,9 тис. голів (на 3,4% менше); свиней – 228,2 тис. голів (на 4,8% менше), овець та кіз – 15,9 тис. голів (на 3,9% більше), птиці – 7942,5 тис. голів (на 3,7% більше). У господарствах населення утримувалося 80,9% загального поголів’я великої рогатої худоби, у т.ч. 88,5% корів; 90% свиней, 98,7% овець та кіз, 66,8% птиці.

На 1 грудня 2020р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують культури зернові та зернобобові, було в наявності 223,1 тис.т зерна (на 0,7% більше проти відповідної дати 2019р.), у т.ч. 128,5 тис.т кукурудзи, 71,9 тис.т пшениці, 11,2 тис.т жита, 5,8 тис.т ячменю. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 187,1 тис.т зерна (на 28,2% менше), у т.ч. 168,8 тис.т кукурудзи, 15 тис.т пшениці.

Запаси насіння соняшнику у підприємствах, які здійснюють його виробництво, становили 14,3 тис.т (як і на 1 грудня 2019р.), у підприємствах, що займаються його зберіганням і переробленням – 24,2 тис.т (на 9,1% менше).

 

Промисловість

У січні–листопаді 2020р. проти відповідного періоду 2019р. виробництво промислової продукції зменшилося на 0,2%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів порівняно з січнем–листопадом 2019р. обсяг випуску збільшився на 21,4%.

У переробній промисловості у січні–листопаді 2020р. індекс виробництва продукції склав 100,3%.

Перевищено обсяги січня–листопада 2019р. у машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання (на 17,2%), виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (на 10%), виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (на 8,8%), текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 2,2%), металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (на 1,5%). Водночас зменшилися обсяги у виробництві харчових продуктів, напоїв (на 3,6%), гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (на 2%).

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря порівняно з січнем–листопадом 2019р. обсяг випуску зменшився на 2,6%.

 

Будівництво

У січні–листопаді 2020р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 2548,9 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–листопадом 2019р. становив 91,8%.

Будівництво будівель порівняно з відповідним періодом 2019р. зменшилося на 1,5% (зокрема нежитлових – на 5,7%), інженерних споруд – на 16,6%. Водночас зведення житлових будівель збільшилося на 17,4%.

Нове будівництво склало 17,6% загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) – 43,6%, реконструкція та технічне переоснащення – 38,8%.

 

Транспорт

У січні–листопаді 2020р. підприємствами транспорту перевезено 12841,4 тис.т вантажів та виконано вантажообіг в обсязі 9404,3 млн.ткм, що становить відповідно 105,8% і 92,6% рівня січня–листопада 2019р.

Автомобільним транспортом доставлено замовникам 3492,2 тис.т вантажів, вантажообіг склав 1713,2 млн.ткм, а це відповідно на 12,2% та 9,2% менше, ніж у січні–листопаді 2019р.

Пасажирським транспортом у січні–листопаді 2020р. перевезено 60,7 млн. пасажирів та виконано пасажирообіг в обсязі 897,3 млн.пас.км, що відповідно на 48% і 56,9% менше, ніж у січні–листопаді 2019р.

Послугами автомобільного транспорту скористалися 44,4 млн. пасажирів, або 56,9% кількості відповідного періоду 2019р.

Міським електротранспортом перевезено 15 млн. пасажирів, що на 56,3% менше порівняно з січнем–листопадом 2019р.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

У січні–жовтні 2020р. експорт товарів становив 387,9 млн.дол. США, імпорт – 300,6 млн.дол. Порівняно з січнем–жовтнем 2019р. експорт збільшився на 6,7%, імпорт зменшився на 6,8%. Позитивне сальдо становило 87,3 млн.дол. (у січні–жовтні 2019р. також позитивне – 41 млн.дол.).

Основу товарної структури експорту складали деревина і вироби з деревини, продукти рослинного походження, скло та вироби із скла.

Експорт товарів до країн Європейського Союзу (ЄС) становив 321,3 млн.дол., або 82,8% загального обсягу, та збільшився порівняно з січнем–жовтнем 2019р. на 34,4 млн.дол., або на 12%.

Найвагоміші експортні поставки товарів здійснювалися до Польщі, Німеччини, Румунії, Франції, Литви.

Основу товарної структури імпорту складали машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання, засоби наземного транспорту, крім залізничного, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них.

Імпорт товарів з країн ЄС становив 188 млн.дол., або 62,5% загального обсягу, та зменшився проти січня–жовтня 2019р. на 37,6 млн.дол., або на 16,7%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Білорусі, Китаю.

 

Споживчі ціни

Індекс споживчих цін у січні–листопаді 2020р. по області становив 104,4%.

На споживчому ринку області у січні–листопаді 2020р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 3,8%. Найбільше подорожчав цукор (на 47,4%). На 19,1–0,2% підвищилися ціни на інші продукти переробки зернових, олію соняшникову, фрукти, яйця, яловичину, хліб, макаронні вироби, сметану, сало, сири, кисломолочну продукцію, маргарин та інші рослинні жири, масло, рибу та продукти з риби, безалкогольні напої. Водночас суттєво знизилися ціни на овочі (на 16,6%). Також на 13,2–0,1% подешевшали шоколад, м’ясо птиці, рис, свинина, кондитерські вироби з борошна, молоко, кондитерські вироби з цукру. 

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищились в цілому на 8,1% за рахунок подорожчання тютюнових виробів на 18,1%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в цілому зросли на 17,1% за рахунок підвищення тарифу на природний газ на 60%, каналізацію – на 27,9%, утримання будинків та прибудинкових територій – на 5,7%.

У сфері охорони здоров’я ціни підвищились на 7,5%, що пов’язано з подорожчанням  послуг лікарень на 13,6%, амбулаторних послуг – на 10,8%, фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання  – на 5,9%.

Підвищення цін на транспорт у цілому на 0,7% спричинено зростанням вартості автомобілів на 10,4% та транспортних послуг – на 2,7%.

Предмети домашнього вжитку, побутова техніка подешевшали в цілому на 0,7%, що обумовлено зниженням цін на меблі та предмети обстановки, килими та інші види покриттів для підлоги на 2,5%.

У сфері зв’язку ціни зросли на 5,9%, що пов’язано з подорожчанням поштових послуг на 12,5%, телефонних і телефаксових послуг – на 8,3%.

У сфері відпочинку і культури ціни знизилися на 3,7%, що зумовлено зниженням вартості туристичних послуг на 18,2%, аудіотехніки, фотоапаратури та обладнання для обробки інформації – на 10,2%.