Соціально-економічне становище Рівненської області

у січні–травні 2020 року

 

Повідомлення Головного управління статистики

у Рівненській області

 

Населення

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 травня 2020р. становила 1151,6 тис. осіб. Упродовж січня–квітня 2020р. чисельність населення зменшилася на 1360 осіб.

Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного (на 1141 особу) та міграційного скорочення (на 219 осіб).

Природний рух населення області у січні–квітні 2020р. характеризувався зменшенням народжуваності та смертності порівняно з січнем–квітнем 2019р. Кількість живонароджених у січні–квітні 2020р. становила 3819 осіб, померлих – 4960 осіб.

 

Доходи населення

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника у травні 2020р. становила 9304 грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) та перевищувала у 2 рази розмір мінімальної заробітної плати (4723 грн). Нарахування за одну відпрацьовану годину становили 80,41 грн.

Порівняно з квітнем 2020р. номінальна заробітна плата збільшилася на 4,7%, а відносно травня 2019р. – на 9,2%.

Реальна заробітна плата (показник, який характеризує купівельну спроможність номінальної заробітної плати під впливом росту цін на товари і послуги) порівняно з квітнем 2020р. збільшилася на 4,2%, а відносно травня 2019р. – на 7%.

Залишається значною диференціація рівнів оплати праці за сферами зайнятості. Найбільш оплачуваними в області у травні 2020р. були працівники промисловості (13159 грн), фінансової та страхової діяльності (12624 грн), державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування (12066 грн); серед промислових видів діяльності – працівники підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (22119 грн),  виробництва хімічних речовин і хімічної продукції (14340 грн).

Заробітна плата працівників соціальної сфери: мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (6653 грн), охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (6939 грн), освіти (8091 грн) на 28,5–13% менша, ніж у середньому по області.

Найнижча заробітна плата зафіксована у працівників з тимчасового розміщування й організації харчування (3150 грн), операцій з нерухомим майном (5245 грн), поштової та кур’єрської діяльності (5396 грн); серед промислових видів діяльності – на підприємствах з текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (5333 грн), виробництва гумових і пластмасових виробів (4323 грн).

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати впродовж травня 2020р. збільшилась на 38,6%, або на 2,8 млн.грн, і на 1 червня 2020р. становила 10,2 млн.грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників).

Обсяг невиплаченої заробітної плати на 1 червня 2020р. становив 0,6% фонду оплати праці, нарахованого у травні 2020р.

У структурі загального обсягу невиплаченої заробітної плати 95% припадало на економічно активні підприємства, 5% – на підприємства, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

На 1 червня 2020р. переважна частина боргу утворена в м.Рівне (7,1 млн.грн, або 70,2% загальної суми заборгованості із виплати заробітної плати).

За видами економічної діяльності основними боржниками на 1 червня 2020р. були підприємства оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (5,1 млн.грн, або 50% загального обсягу боргу).

 

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі (включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля) у січні–травні 2020р. становив 7994,1 млн.грн, що у порівнянних цінах на 0,5% менше, ніж у січні–травні попереднього року.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) склав 4949,9 млн.грн і у порівнянних цінах зріс проти відповідного періоду 2019р. на 1,2%.

 

Сільське господарство

У січні–травні 2020р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 97,3%, у т.ч. у підприємствах – 92,6%, у господарствах населення – 99,2%.

Господарствами усіх категорій реалізовано на забій 34,9 тис.т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 5,9% менше, ніж у січні–травні 2019р., вироблено 143,2 тис.т молока (на 2,7% менше), 251,4 млн.шт яєць (на 3,9% менше). Частка господарств населення у загальному виробництві вказаної продукції тваринництва склала відповідно 64,8%, 82,3% і 60,1%.

За розрахунками, на 1 червня 2020р. загальна кількість великої рогатої худоби у господарствах усіх категорій становила 108,9 тис. голів (на 9,6% менше, ніж на відповідну дату торік), у т.ч. корів – 78,2 тис. голів (на 4% менше); свиней – 234 тис. голів (на 5,5% менше), овець та кіз – 18,9 тис. голів (на 3,3% більше), птиці – 7665 тис. голів (на 5,6% більше). У господарствах населення утримувалося 79,8% загального поголів’я великої рогатої худоби, у т.ч. 86,6% корів; 87,4% свиней, 97,4% овець та кіз, 70,6% птиці.

На 1 червня 2020р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують культури зернові та зернобобові, було в наявності 67,8 тис.т зерна (на 0,4% менше проти відповідної дати торік), у т.ч. 36,2 тис.т кукурудзи, 21,2 тис.т пшениці, 3,4 тис.т ячменю, 1,6 тис.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 20,6 тис.т зерна (на 45% менше), у т.ч. 10,7 тис.т пшениці, 7,1 тис.т кукурудзи.

Запаси насіння соняшнику у підприємствах, які здійснюють його виробництво, становили 5,4 тис.т (в 1,5 раза більше, ніж на 1 червня 2019р.).

 

Промисловість

У січні–травні 2020р. проти відповідного періоду попереднього року виробництво промислової продукції зменшилося на 4,5%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів порівняно з січнем–травнем 2019р. обсяг випуску збільшився на 18%.

У переробній промисловості у січні–травні 2020р. виробництво скоротилося на 6,3%.

Перевищено обсяги січня–травня 2019р. у машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання (на 30,7%), виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (на 10,7%), виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (на 0,5%). Водночас зменшилися обсяги у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (на 46,2%), текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 7,9%), виробництві харчових продуктів, напоїв (на 2,7%), виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (на 2,2%).

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря порівняно з січнем–травнем 2019р. обсяг випуску зменшено на 4,1%.

 

Будівництво

У січні–травні 2020р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 682,2 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–травнем 2019р. становив 102,7%.

Будівництво будівель порівняно з відповідним періодом попереднього року зменшилося на 10,7%, зокрема нежитлових – на 16,1%. Водночас зведення інженерних споруд збільшилося на 37,8%, житлових будівель – на 11,9%.

Нове будівництво склало 16,6% загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) – 42%, реконструкція та технічне переоcнащення – 41,4%.

 

Транспорт

У січні–травні 2020р. підприємствами транспорту перевезено 4793,9 тис.т вантажів та виконано вантажообіг в обсязі 3981,4 млн.ткм, що становить відповідно 94,1% і 85,3% рівня січня–травня 2019р.

Вантажообіг автомобільного транспорту становив 690,2 млн.ткм, замовникам доставлено 1310,1 тис.т вантажів, а це відповідно на 6,9% та 24,1% менше, ніж у січні–травні попереднього року.

Послугами пасажирського транспорту у січні–травні 2020р. скористалися 29 млн. пасажирів, пасажирообіг виконано в обсязі 457 млн.пас.км, що відповідно на 47,8% і 50% менше, ніж у відповідному періоді 2019р.

Автомобільним транспортом перевезено 20,1 млн. пасажирів, або 54,7% кількості січня–травня попереднього року.

Міський електротранспорт обрали 8,1 млн. пасажирів, що на 51,9% менше порівняно з відповідним періодом 2019р.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

У січні–квітні 2020р. експорт товарів становив 143,9 млн.дол. США, імпорт – 93,2 млн.дол. Порівняно з січнем–квітнем 2019р. експорт збільшився на 5,7%, імпорт зменшився на 22,4%. Позитивне сальдо становило 50,7 млн.дол. (у січні–квітні 2019р. також позитивне – 16,2 млн.дол.).

Основу товарної структури експорту складали деревина і вироби з деревини, продукти рослинного походження, скло та вироби із скла, меблі.

Експорт товарів до країн Європейського Союзу (ЄС) становив 114,5 млн.дол., або 79,6% загального обсягу, та збільшився порівняно з січнем–квітнем 2019р. на 6,1 млн.дол., або на 5,6%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Польщі, Німеччини, Румунії, Литви.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Білорусі.

Основу товарної структури імпорту складали машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання, засоби наземного транспорту, крім залізничного, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості.

Імпорт товарів з країн ЄС становив 55,4 млн.дол., або 59,5% загального обсягу, та зменшився проти січня–квітня 2019р. на 34,2 млн.дол., або на 38,1%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Польщі, Німеччини.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Білорусі, Китаю.

 

Споживчі ціни

Індекс споживчих цін у січні–травні 2020р. по області становив 101,5%.

На споживчому ринку області у січні–травні 2020р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 3,5%. Зокрема на 42,4–0,5% підвищилися ціни на фрукти, овочі, інші продукти переробки зернових, цукор, яловичину, макаронні вироби, сало, сметану, сири, кисломолочну продукцію, кондитерські вироби з борошна, хліб, маргарин та інші рослинні жири, свинину, безалкогольні напої. Водночас на 11,9% знизилися в ціні яйця та м’ясо птиці. На 8–0,4% подешевшали шоколад, молоко, кондитерські вироби з цукру, олія соняшникова, масло, риба та продукти з риби, рис.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищились в цілому на 3,4% за рахунок подорожчання тютюнових виробів на 9,4%, тоді як алкогольні напої подешевшали на 1,6%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива знизилися на 7,3%, головним чином за рахунок зниження тарифу на природний газ на 34,3%.

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 4,8%, що пов’язано з подорожчанням послуг лікарень на 9,4%, амбулаторних послуг – на 6%, фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання – на 4%.

Зниження цін на транспорт у цілому на 5,1% спричинено здешевленням палива та мастил на 23,8%.

Предмети домашнього вжитку, побутова техніка подешевшали в цілому на 0,4%, що обумовлено зменшенням цін на меблі та предмети обстановки, килими та інші види покриттів для підлоги на 2,3%, побутову техніку – на 0,2%.

У сфері зв’язку ціни зросли на 2,8%, що пов’язано з подорожчанням поштових послуг на 12,5%, послуг Інтернету – на 9,4%, телефонних і телефаксових послуг – на 4,3%.

У сфері відпочинку і культури ціни знизилися на 3,1%, що зумовлено зниженням вартості туристичних послуг на 20,9%, аудіотехніки, фотоапаратури та обладнання для обробки інформації – на 5,8%.