Соціально-економічне становище Рівненської області

у січні 2020 року

 

Повідомлення Головного управління статистики

у Рівненській області

 

Населення

За попередніми даними чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 січня 2020р. становила 1153 тис. осіб. Упродовж 2019р. чисельність населення зменшилася на 4340 осіб.

Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного (на 1866 осіб) та міграційного скорочення (на 2474 особи).

Природний рух населення області у 2019р. характеризувався зменшенням народжуваності та смертності порівняно з 2018р. Кількість живонароджених у 2019р. становила 12316 осіб, померлих – 14182 особи.

 

Оплата праці та соціально-трудові відносини

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника у січні 2020р. становила 9179 грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) та перевищувала в 1,9 раза розмір мінімальної заробітної плати (4723 грн). Нарахування за одну відпрацьовану годину становили 66,18 грн.

Порівняно з груднем 2019р. номінальна заробітна плата зменшилася на 20,5%, а відносно січня 2019р. збільшилася на 19,5%.

Реальна заробітна плата (показник, який характеризує купівельну спроможність номінальної заробітної плати під впливом росту цін на товари і послуги) порівняно з груднем 2019р. зменшилася на 20,8%, а відносно січня 2019р. збільшилася на 14,9%.

Залишається значною диференціація рівнів оплати праці за сферами зайнятості. Найбільш оплачуваними в області у січні 2020р. були працівники промисловості (13466 грн), фінансової та страхової діяльності (12841 грн), державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування (10568 грн); серед промислових видів діяльності – працівники підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (22254 грн), з виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції (14178 грн), з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції (14049 грн), з виробництва електричного устатковання (12631 грн).

Заробітна плата працівників соціальної сфери: охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (6340 грн),  мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (6412 грн), освіти (7445 грн) на 30,9–18,9% менша, ніж у середньому по області.

Найнижча заробітна плата зафіксована у працівників наукових досліджень та розробок (4965 грн), тимчасового розміщування й організації харчування (5072 грн), поштової та кур’єрської діяльності (5154 грн); серед промислових видів діяльності – на підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів (4845 грн).

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати впродовж січня 2020р. збільшилась на 11,7%, або на 520,4 тис.грн, і на 1 лютого 2020р. становила 4963,1 тис.грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників).

Обсяг невиплаченої заробітної плати на 1 лютого 2019р. становив 0,3% фонду оплати праці, нарахованого у січні 2020р.

У структурі загального обсягу невиплаченої заробітної плати 89,8% припадало на економічно активні підприємства, 10,2% – на підприємства, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

За видами економічної діяльності основними боржниками на 1 лютого 2020р. були підприємства оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (4479,9 тис.грн, або 90,3% загального обсягу боргу).

 

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі (включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля) у січні 2020р. становив 1778,3 млн.грн, що у порівнянних цінах на 13,2% більше обсягу січня 2019р. і на 19,4% менше обсягу грудня 2019р.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні 2020р. склав 1080,2 млн.грн, що у порівнянних цінах на 13% більше, ніж у січні 2019р. і на 19,6% менше, ніж у грудні 2019р.

 

Капітальні інвестиції

У січні–грудні 2019р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 6472,4 млн.грн капітальних інвестицій, що у порівнянних цінах становить 94,6% рівня відповідного періоду 2018р.

Переважну частину капітальних інвестицій (99,2% загального обсягу) спрямовано у матеріальні активи, зокрема у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 39,9%, у будівлі та споруди – 56,6%.

У загальному обсязі капітальних інвестицій 50% складають власні кошти підприємств та організацій, 23,8% – кошти державного та місцевих бюджетів, 18,5% – кошти населення на будівництво житла.

Підприємствами промисловості освоєно 28,7% усіх капітальних інвестицій області, будівництва – 25,2%, державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування – 20,3%, сільського, лісового та рибного господарства – 12,7%.

 

Сільське господарство

У січні 2020р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем 2019р. становив 95,9%, у т.ч. у підприємствах – 87,9%, у господарствах населення – 100,6%.

Господарствами усіх категорій реалізовано на забій 6,8 тис.т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 6,8% менше, ніж у січні 2019р., вироблено 18,5 тис.т молока (на 3,1% менше), 44,3 млн.шт яєць (на 6,5% більше). Частка господарств населення у загальному виробництві вказаної продукції тваринництва склала відповідно 69,1%, 73,5% і 38,4%.

За розрахунками, на 1 лютого 2020р. загальна кількість великої рогатої худоби у господарствах усіх категорій становила 113,5 тис. голів (на 5,7% менше, ніж на відповідну дату торік), у т.ч. корів – 80,1 тис. голів (на 4,5% менше); свиней – 229,4 тис. голів (на 5,2% більше), овець та кіз – 15,4 тис. голів (на 2% більше), птиці – 7467,3 тис. голів (на 5,4% більше). У господарствах населення утримувалося 78,8% загального поголів’я великої рогатої худоби, у т.ч. 86% корів; 87,8% свиней, 96,8% овець та кіз, 65% птиці.

На 1 лютого 2020р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують культури зернові та зернобобові, було в наявності 169 тис.т зерна (на 23,8% менше проти відповідної дати торік), у т.ч. 109,3 тис.т кукурудзи, 43,6 тис.т пшениці, 8,4 тис.т ячменю, 3,6 тис.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 88,5 тис.т зерна (на 61,4% менше), у т.ч. 46,9 тис.т кукурудзи, 22,3 тис.т пшениці.

Запаси насіння соняшнику у підприємствах, які здійснюють його виробництво, становили 11,3 тис.т (на 10,3% більше, ніж на 1 лютого 2019р.), у підприємствах, що займаються його зберіганням і переробленням – 10,6 тис.т (на 23,2% менше).

 

Промисловість

У січні 2020р. порівняно з січнем 2019р. індекс промислової продукції склав 106%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів порівняно з січнем 2019р. обсяг випуску збільшився на 13,2%.

У переробній промисловості у січні 2020р. виробництво зросло на 13,1%.

Перевищено обсяги січня 2019р. у машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання (в 1,8 раза), виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (в 1,7 раза), виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (на 20,7%), виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (на 11,4%), виробництві харчових продуктів, напоїв (на 10,4%). Водночас зменшилися обсяги у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (на 51,5%), текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 9,2%).

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяг випуску порівняно з січнем 2019р. зріс на 0,3%.

 

Будівництво

У січні 2020р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 133,9 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем 2019р. становив 168,2%.

Будівництво будівель у січні 2020р. порівняно з відповідним періодом попереднього року зросло на 28,3% (житлових – на 30,9%, нежитлових – на 27,8%), інженерних споруд – у 2,9 раза.

Нове будівництво склало 18,8% загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) – 34,2%, реконструкція та технічне переоcнащення – 47%.

У 2019р. в області прийнято в експлуатацію 351,8 тис.м2 загальної площі житлових будівель (нове будівництво), що на 10,2% більше порівняно з 2018р. Із загального обсягу частка житла, прийнятого в експлуатацію відповідно до Порядку прийняття в експлуатацію об'єктів, збудованих без дозвільного документа на виконання будівельних робіт, затвердженого наказом Мінрегіону від 03.07.2018 № 158, становила 14%.

У міських поселеннях прийнято в експлуатацію 166,5 тис.м2 житла (47,3% загального обсягу), у сільській місцевості – 185,3 тис.м2 (52,7%). Обсяг прийнятого в експлуатацію житла у міських поселеннях збільшився порівняно з 2018р. на 2,6%, у сільській місцевості – на 18%.

Крім того, у 2019р. в області прийняті в експлуатацію дачні та садові будинки (нове будівництво) загальною площею 29,5 тис.м2, що на 5,9% більше порівняно з 2018р.

 

Транспорт

У січні 2020р. підприємствами транспорту перевезено 803,9 тис.т вантажів та виконано вантажообіг в обсязі 710,9 млн.ткм, що відповідно на 2,3% і 19,2% менше, ніж у січні попереднього року.

Вантажообіг автомобільного транспорту становив 119,2 млн.ткм (на 16,4% більше обсягу січня 2019р.), замовникам доставлено 234,3 тис.т вантажів (на 15,4% менше).

Послугами пасажирського транспорту у січні 2020р. скористалися 10,3 млн. пасажирів, що становить 94% рівня відповідного періоду 2019р. Пасажирообіг скоротився на 3,5% та склав 174,3 млн.пас.км.

Автомобільним транспортом перевезено 7,3 млн. пасажирів, або 96,1% кількості січня попереднього року.

Міський електротранспорт обрали 2,7 млн. пасажирів, що на 11,7% менше порівняно з відповідним періодом 2019р.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

У 2019р. експорт товарів становив 440,2 млн.дол. США, імпорт – 382,6 млн.дол. Порівняно з 2018р. експорт та імпорт збільшилися відповідно на 7,1% і 28%. Позитивне сальдо становило 57,6 млн.дол. (у 2018р. також позитивне – 112,1 млн.дол.).

Основу товарної структури експорту області складали деревина і вироби з деревини, продукти рослинного походження, скло та вироби із скла, меблі.

Експорт товарів до країн Європейського Союзу становив 345,4 млн.дол., або 78,5% загального обсягу, та збільшився порівняно з 2018р. на 25,5 млн.дол., або на 8%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Польщі, Німеччини, Угорщини, Бельгії, Франції, Італії, Литви.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Білорусі.

Основу товарної структури імпорту області складали засоби наземного транспорту, крім залізничного, машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них. 

Імпорт товарів з країн Європейського Союзу становив 258,9 млн.дол., або 67,7% загального обсягу, та збільшився проти 2018р. на 89,7 млн.дол., або в 1,5 раза.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Польщі, Німеччини.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Білорусі, Китаю.

У 2019р. експорт послуг становив 54,5 млн.дол. США, імпорт – 17,9 млн.дол. Порівняно з 2018р. експорт збільшився на 10,9%, імпорт скоротився на 3,6%. Позитивне сальдо становило 36,6 млн.дол.

Найбільші обсяги експорту припадали на послуги з переробки матеріальних ресурсів, транспортні послуги.

Обсяг експорту послуг країнам ЄС становив 18,4 млн.дол. США, або 33,8% загального обсягу, та збільшився порівняно з 2018р. на 4,1 млн.дол., або на 28,8%.

Головними партнерами в експорті послуг серед країн-членів ЄС були Німеччина, Польща, Італія, Велика Британія, серед інших країн світу – Швейцарія.

Основу структури імпорту послуг складали послуги, пов’язані з подорожами, послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій, транспортні та ділові послуги.

Імпорт послуг від країн ЄС становив 16,8 млн.дол. США, або 93,9% загального обсягу, та зменшився порівняно з 2018р. на 0,4 млн.дол., або на 2,2%.

Головними партнерами в імпорті послуг були Німеччина, Італія, Польща, Угорщина, Франція, Словенія.

 

Споживчі ціни

Індекс споживчих цін у січні 2020 року по області становив 100,4%.

На споживчому ринку області в січні 2020р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,4%. Найбільше підвищилися ціни на овочі (на 8%). На 1,7–0,2% подорожчали сметана, сири, молоко, сало, інші продукти переробки зернових, яловичина, свинина, макаронні вироби, м’ясо птиці, хліб, масло, кондитерські вироби з борошна, маргарин та інші рослинні жири, кисломолочна продукція. Водночас на 4,4–0,4% подешевшали яйця, соняшникова олія, шоколад, кондитерські вироби з цукру, рис, фрукти, цукор, риба та продукти з риби.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,7%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,4%.

Одяг і взуття подешевшали на 3,9%, зокрема, одяг – на 6,1%, взуття – на 0,9%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 3,4% відбулося за рахунок підвищення цін на природний газ на 11,9%, на утримання будинків та прибудинкових територій – на 5,7%, на утримання та ремонт житла – на 0,2 %.

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 1,6%, що пов’язано із подорожчанням послуг лікарень на 6%, амбулаторних послугна 4,6%, фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання – на 0,3%.

Ціни на транспорт у цілому знизилися на 1,2% через здешевлення палива та мастил на 4,2%, проїзду в залізничному пасажирському транспорті ­– на 2,1% і автомобілів – на 1,3%.

У сфері зв’язку ціни зросли на 0,3%, що пов’язано з подорожчанням поштових послуг на 12,5% та послуг Інтернету – на 2,8%.