Соціально-економічне становище Рівненської області

у січні–листопаді 2019 року

 

Повідомлення Головного управління статистики

у Рівненській області

 

Населення

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 листопада 2019р. становила 1153,7 тис. осіб. Упродовж січня–жовтня 2019р. чисельність населення зменшилася на 3599 осіб.

Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного (на 1386 осіб) та міграційного скорочення (на 2213 осіб).

Природний рух населення області у січні–жовтні 2019р. характеризувався зменшенням народжуваності та смертності порівняно з січнем–жовтнем 2018р. Кількість живонароджених у січні–жовтні 2019р. становила 10442 особи, померлих – 11828 осіб.

 

Зайнятість та безробіття

Середньооблікова кількість штатних працівників області, зайнятих на підприємствах з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб, у листопаді 2019р. становила 168,6 тис. осіб.

Кількість зареєстрованих безробітних, за адміністративними даними Рівненського обласного центру зайнятості, на кінець листопада 2019р. становила 10,4 тис. осіб. У загальній кількості безробітних 60,6% – жінки, 53,5% – особи, які проживають у сільській місцевості, 35,8% – молодь у віці до 35 років.

Рівень зареєстрованого безробіття на кінець листопада 2019р. склав 1,4% населення працездатного віку, у сільській місцевості та в міських поселеннях – 1,4% та 1,3% відповідно.

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, на кінець листопада 2019р. становила 2401. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію складало 4 особи.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у листопаді 2019р. становив 2677 грн, що в 1,6 раза менше законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (4173 грн).

 

Оплата праці та соціально-трудові відносини

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника у листопаді 2019р. становила 8901 грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) та перевищувала у 2,1 раза розмір мінімальної заробітної плати (4173 грн). Нарахування за одну відпрацьовану годину становили 63,14 грн.

Порівняно з жовтнем 2019р. номінальна заробітна плата зменшилася на 0,4%, або на 40 грн, а відносно листопада 2018р. збільшилася на 16,5%, або на 1264 грн.

Реальна заробітна плата (показник, який характеризує купівельну спроможність номінальної заробітної плати під впливом росту цін на товари і послуги) порівняно з жовтнем 2019р. зменшилася на 0,7%, а відносно листопада 2018р. збільшилася на 10,6%.

Залишається значною диференціація рівнів оплати праці за сферами зайнятості. Найбільш оплачуваними в області у листопаді 2019р. були працівники фінансової та страхової діяльності (12804 грн), складського господарства та допоміжної діяльності у сфері транспорту (11489 грн), державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування (11286 грн), лісового господарства та лісозаготівлі (10268 грн); серед промислових видів діяльності – працівники підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (18497 грн), з виробництва електричного устатковання (14184 грн), з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції (12976 грн), з виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції (12704 грн).

Заробітна плата працівників соціальної сфери: охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (5874 грн), мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (6691 грн), освіти (7422 грн) на 34–16,6% менша, ніж у середньому по області.

Найнижча заробітна плата зафіксована у працівників поштової та кур’єрської діяльності (4641 грн), тимчасового розміщування й організації харчування (4863 грн); серед промислових видів діяльності – на підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів (4939 грн).

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати впродовж листопада 2019р. збільшилась на 25%, або на 1,7 млн.грн, і на 1 грудня 2019р. становила 8,7 млн.грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників).

Обсяг невиплаченої заробітної плати на 1 грудня 2019р. становив 0,6% фонду оплати праці, нарахованого у листопаді 2019р.

У структурі загального обсягу невиплаченої заробітної плати 94,2% припадало на економічно активні підприємства, 5,8% – на підприємства, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

На 1 грудня 2019р. в основному заборгували працівникам підприємств м.Рівне (7 млн.грн, або 80,6% загальної суми заборгованості із виплати заробітної плати).

За видами економічної діяльності основними боржниками на 1 грудня 2019р. були підприємства оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (4 млн.грн, або 46,1% загального обсягу боргу).

 

Соціальний захист

У листопаді 2019р. субсидії на оплату житлово-комунальних послуг отримали 83,1 тис. домогосподарств (22,2% від загальної кількості домогосподарств області).

У січні–листопаді 2019р. субсидії на оплату житлово-комунальних послуг призначено 125,6 тис. домогосподарств (ураховуючи тих, що звернулися за субсидіями у 2018р., але призначено їм було тільки у 2019р., та тих, яким продовжено надання субсидії відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848), з них у міських поселеннях – 74,7 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 50,9 тис. домогосподарств. Порівняно з січнем–листопадом 2018р. кількість таких домогосподарств збільшилася на 5,8%.

Сума субсидій, призначених домогосподарствам на оплату житлово-комунальних послуг у січні–листопаді 2019р. становила 62,4 млн.грн (у міських поселеннях – 33,2 млн.грн, у сільській місцевості – 29,2 млн.грн), у січні–листопаді 2018р. – 72,1 млн.грн (у міських поселеннях – 32,8 млн.грн, у сільській місцевості – 39,3 млн.грн).

Середній розмір призначеної субсидії на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у листопаді 2019р. зменшився порівняно з листопадом 2018р. на 31,8% і склав 843,3 грн.

Крім того, 20,5 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях – 2,1 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 18,4 тис. домогосподарств.

Сума призначених субсидій на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у січні–листопаді 2019р. становила 68,6 млн.грн, з неї у міських поселеннях – 7 млн.грн, у сільській місцевості – 61,6 млн.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на одне домогосподарство у листопаді 2019р. збільшився порівняно з листопадом 2018р. на 20,6% і склав 3029,9 грн.

У січні–листопаді 2019р. сума субсидій, отриманих домогосподарствами на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива становила 67,7 млн.грн (у січні–листопаді 2018р. – 87 млн.грн).

У листопаді 2019р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 135,2 млн.грн, за постачання електричної енергії – 85,9 млн.грн. Нараховано населенню за житлово-комунальні послуги 273,8 млн.грн, рівень оплати наданих послуг склав 49,4%.

На кінець листопада 2019р. заборгованість населення зі сплати за централізоване опалення та постачання гарячої води становила 176,7 млн.грн, за постачання електричної енергії – 111,9 млн.грн, за постачання природного газу – 99,5 млн.грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 68,2 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 51,3 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 14,1 млн.грн.

 

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі (включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля) у січні–листопаді 2019р. становив 18547,8 млн.грн, що у порівнянних цінах на 11,6% більше, ніж у січні–листопаді попереднього року.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні–листопаді 2019р. склав 11287,1 млн.грн і в порівнянних цінах зріс проти відповідного періоду 2018р. на 9,6%.

 

Сільське господарство

У січні–листопаді 2019р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з відповідним періодом 2018р. становив 99%, у т.ч. у підприємствах – 99,2%, у господарствах населення – 98,8%.

На 1 грудня 2019р. культур озимих на зерно та зелений корм посіяно 159,8 тис.га (на 2,6% менше, ніж на 1 грудня 2018р.), у т.ч. зернових на зерно – 126,7 тис.га (на 1,8% менше), ріпаку озимого на зерно – 32,7 тис.га (на 0,6% менше).

Господарствами усіх категорій реалізовано на забій 68,2 тис.т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 1,7% менше, ніж у січні–листопаді 2018р., вироблено 359,6 тис.т молока (на 3,6% менше), 590,8 млн.шт яєць (на 1,9% більше). Частка господарств населення у загальному виробництві вказаної продукції тваринництва склала відповідно 59,5%, 83,3% і 59,1%.

За розрахунками, на 1 грудня 2019р. загальна кількість великої рогатої худоби у господарствах усіх категорій становила 117,2 тис. голів (на 3,9% менше, ніж на відповідну дату торік), у т.ч. корів – 80,6 тис. голів (на 2,7% менше); свиней – 239,7 тис. голів (на 3% більше), овець та кіз – 15,3 тис. голів (на 7,8% менше), птиці – 7660,8 тис. голів (на 0,4% більше). У господарствах населення утримувалося 77,1% загального поголів’я великої рогатої худоби, у т.ч. 85,6% корів; 87,4% свиней, 97,4% овець та кіз, 68,3% птиці.

На 1 грудня 2019р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують, та підприємствах, що займаються зберіганням і переробленням культур зернових та зернобобових, було в наявності 482,2 тис.т зерна (на 23,1% менше проти відповідної дати 2018р.), у т.ч. 338,6 тис.т кукурудзи, 97,5 тис.т пшениці, 34,3 тис.т ячменю, 5,9 тис.т жита.

У підприємствах, які безпосередньо вирощують культури зернові та зернобобові, зберігалося 221,5 тис.т зерна (на 13,9% менше), у т.ч. 138,7 тис.т кукурудзи, 63,1 тис.т пшениці, 3,9 тис.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 260,7 тис.т зерна (на 29,5% менше).

Запаси насіння соняшнику становили 41 тис.т (на 9,7% більше, ніж на 1 грудня торік), з них у підприємствах, які здійснюють його виробництво, зберігалося 14,3 тис.т (на 9,7% менше), у підприємствах, що займаються його зберіганням і переробленням – 26,7 тис.т (на 24% більше).

 

Промисловість

У січні–листопаді 2019р. проти відповідного періоду попереднього року виробництво промислової продукції зросло на 6%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів порівняно з січнем–листопадом 2018р. обсяг випуску збільшився на 8,1%.

У переробній промисловості у січні–листопаді 2019р. випуск продукції зріс на 3,1%.

Перевищено обсяги січня–листопада 2018р. у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (в 1,8 раза), машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання (на 10,3%), виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (на 4%), харчових продуктів, напоїв (на 2,6%). Водночас зменшилися обсяги у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (на 18,7%), текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 9,3%), виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (на 2,6%).

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяг випуску порівняно з січнем–листопадом 2018р. зріс на 9%.

 

Будівництво

У січні–листопаді 2019р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 2590 млн.грн. Індекс будівельної продукції проти січня–листопада 2018р. становив 128,5%.

Будівництво будівель порівняно з відповідним періодом попереднього року зросло на 37,8% (житлових – на 27,2%, нежитлових – на 40,4%), інженерних споруд – на 18,6%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення склали 71,7% загального обсягу виробленої будівельної продукції, капітальний і поточний ремонти – відповідно 15,9% та 12,4%.

 

Транспорт

У січні–листопаді 2019р. усіма видами транспорту перевезено 12,1 млн.т вантажів та виконано вантажооборот в обсязі 10,2 млрд.ткм, що відповідно на 19,8% і 8,5% більше, ніж у січні–листопаді попереднього року.

Вантажооборот автомобільного транспорту становив 1924,1 млн.ткм, замовникам доставлено 3929,2 тис.т вантажів, а це відповідно на 49,1% і в 1,6 раза перевищило обсяги січня–листопада 2018р.

Послугами пасажирського транспорту у січні–листопаді 2019р. скористалися 116,4 млн. пасажирів, що становить 96,5% рівня відповідного періоду 2018р. Пасажирооборот зріс на 1% та склав 2053,3 млн.пас.км.

Автомобільним транспортом перевезено 77,6 млн. пасажирів, або 93,8% кількості січня–листопада попереднього року.

Міський електротранспорт обрали 34,4 млн. пасажирів, що на 3,9% більше порівняно з відповідним періодом 2018р.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

У січні–жовтні 2019р. експорт товарів становив 363,6 млн.дол. США, імпорт – 268,9 млн.дол. Порівняно з січнем–жовтнем 2018р. експорт та імпорт збільшилися відповідно на 5,4% і 6,3%. Позитивне сальдо становило 94,7 млн.дол. (у січні–жовтні 2018р. також позитивне – 92 млн.дол.).

Основу товарної структури експорту області складали деревина і вироби з деревини, продукти рослинного походження, скло та вироби із скла, меблі.

Експорт товарів до країн Європейського Союзу становив 286,9 млн.дол., або 78,9% загального обсягу, та збільшився порівняно з січнем–жовтнем 2018р. на 16,4 млн.дол., або на 6,1%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Польщі, Німеччини, Угорщини, Бельгії, Франції, Італії.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Білорусі.

Основу товарної структури імпорту області складали машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання, засоби наземного транспорту, крім залізничного, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості. 

Імпорт товарів з країн Європейського Союзу становив 174,5 млн.дол., або 64,9% загального обсягу, та збільшився проти січня–жовтня 2018р. на 33,5 млн.дол., або на 23,7%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Польщі, Німеччини, Литви, Італії.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Білорусі, Китаю, Російської Федерації.

 

Споживчі ціни

Індекс споживчих цін у січні–листопаді 2019 року по області становив 104,6%.

На споживчому ринку області у січні–листопаді 2019р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 5,2%. Відчутно додали в ціні фрукти та інші продукти переробки зернових (відповідно на 22,5% та 21,2%). На 13,2–0,1% підвищилися ціни на хліб, сметану, масло, цукор, кисломолочну продукцію, рибу та продукти з риби, сири, безалкогольні напої, молоко, кондитерські вироби з борошна, кондитерські вироби з цукру, яловичину, свинину, м’ясо птиці, шоколад, маргарин та інші рослинні жири, макаронні вироби, олію соняшникову. Водночас на 18,2–1,5% подешевшали яйця, сало, овочі, рис. 

Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 11,8%, зокрема тютюнові вироби – на 18,8%, алкогольні напої – на 5,4%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива знизилися на 1,5% в основному за рахунок зменшення тарифу на природний газ на 17,1%. Разом з тим відбулося підвищення цін та тарифів на гарячу воду, опалення на 14,9%, водопостачання – на 13,4%, утримання будинків та прибудинкових територій – на 13,1%, каналізацію – на 11,9%, утримання та ремонт житла – на 5,2%.

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 3,7%, що пов’язано з подорожчанням амбулаторних послуг – на 8,3%, послуг лікарень – на 6,5%, фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання – на 2,6%.

Зниження цін на транспорт у цілому на 1,8% спричинено здешевленням вартості палива та мастил на 7,8% та автомобілів – на 3,3%.

Предмети домашнього вжитку, побутова техніка подорожчали в цілому на 1,5%, що обумовлено подорожчанням меблів та предметів обстановки, килимів та інші види покриттів для підлоги – на 5%, домашнього текстилю – на 1,6%.

У сфері зв’язку ціни зросли на 10,5%, що пов’язано подорожчанням мобільного зв’язку на 25,9%, місцевого телефонного зв’язку – на 17,3%, поштових послуг – на 14,3%, послуг Інтернету – на 4,6%.

У сфері відпочинку і культури ціни зросли на 0,3%, що зумовлено подорожчанням вартості послуг відпочинку і культури на 9,2%, туристичних послуг – на 5,1% та газет, книжок і канцелярських товарів – на 2,1%.