Граничні терміни подання форм державних статистичних спостережень та фінансової звітності у лютому 2023 року

№ п/п

Індекс форми

Назва форми

не пізніше 2 лютого

1

24-сг (місячна)

Звіт про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин 

не пізніше 6 лютого

2

4-мтп (місячна)

Звіт про використання та запаси палива 

3

1-ціни (пром)

Звіт про ціни виробників промислової продукції 

4

1-торг (місячна)

Звіт про товарооборот торгової мережі  

не пізніше 7 лютого

5

1-ПВ (місячна)

Звіт із праці

6

3-борг (місячна)

Звіт про заборгованість з оплати праці

7

21-заг (місячна)

Звіт про реалізацію продукції сільського господарства 

не пізніше 8 лютого

8

2-етр (місячна)

Звіт про роботу міського електротранспорту

9

51-авто (місячна)

Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом

10

51-ца (місячна)

Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства

11

1-зерно (місячна)

Звіт про надходження культур зернових і зернобобових та олійних на перероблення та зберігання 

не пізніше 9 лютого

12

1-Б (річна)

Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами

не пізніше 10 лютого

13

1-опт (місячна)

Звіт про обсяг оптового товарообороту

14

2К-П (місячна)

Обстеження ділової активності промислового підприємства

15

1-П (місячна)

Звіт про виробництво промислової продукції за видами

не пізніше 13 лютого

16

12-труб (місячна)

Звіт про транспортування вантажів магістральними трубопроводами

17

1-ПЕ (місячна)

Звіт про економічні показники короткотермінової статистики промисловості

не пізніше 15 лютого

18

1-кб (місячна)

Звіт про виконання будівельних робіт

не пізніше 20 лютого

19

2-ТП (повітря)

Звіт про викиди забруднюючих речовин і парникових газів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів

не пізніше 28 лютого

20

1,2,3,4,5,6,1-м, 2-м, 1-мс, 2-мс

Фінансова звітність

21

1-підприємництво (річна)

Структурне обстеження підприємства 

22

2-підприємництво (річна)

Структурне обстеження підприємства

23

2-ОЗ ІНВ (річна)

Звіт про наявність і рух необоротних активів, амортизацію та капітальні інвестиції

24

50-сг (річна)

Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств

25

2-ферм (річна)

Звіт про витрати на виробництво продукції (робіт, послуг)

26

3-лг (річна)

Звіт про відтворення та захист лісів 

27

2-ТП (мисливство)

Звіт про облік, добування та розведення мисливських тварин

28

4-мтп (річна)

Звіт про використання та запаси палива 

29

11-мтп (річна)

Звіт про постачання та використання енергії  

30

1П-НПП (річна)

Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції

31

2-тр (річна)

Звіт про роботу автотранспорту

32

1-КЗР (річна)

Звіт про діяльність колективного засобу розміщування

33

1-ЗЕЗ (буд)

Розширений звіт про експорт-імпорт послуг з будівництва 

34

1-екологічні витрати (річна)

Звіт про витрати на охорону навколишнього природного середовища

35

1-відходи (річна)

Звіт про утворення та поводження з відходами