Діяльність підприємств

 

 

Статистичний збірник

“Діяльність підприємств-суб’єктів підприємницької діяльності у 2021 році”

 

Збірник пропонує інформацію про стан та тенденції розвитку підприємств з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства. Наведено показники щодо фінансового стану підприємств (склад бухгалтерських балансів, фінансові результати діяльності, рівень рентабельності). Висвітлено показники щодо зайнятості, обсягів реалізованої продукції (робіт, послуг). Дані наведено за видами економічної діяльності з деталізацією по промислових підприємствах, в розрізі адміністративно-територіальних одиниць.

 

Орієнтовна кількість сторінок – 130

Термін видання: 16 грудня 2022р.

Телефон для довідок: (036-2) 26–47–26

Ціна – 90,40 грн

Ціна на CD-ROM – 72,30 грн